Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

13.000 kinderen met een grote rekenachterstand

Inspectie slaat alarm: jaarlijks verlaten 3500 laaggeletterde leerlingen de basisschool.
Het onderwijs op de basisschool en in het voortgezet onderwijs holt al 20 jaar achteruit. Dit concludeert de inspectie in haar rapport Staat van het Onderwijs 2016/2017. Jaarlijks komen er 3500 leerlingen van de basisschool af die – na acht jaar les – niet goed kunnen lezen. Van 13.000 kinderen blijft het rekenniveau ver achter. Werk aan de winkel! Lezen en rekenen moeten hoog op de agenda.

Liever groenTweedeling in het onderwijs
De prestaties van de leerlingen in Nederland blijven achter bij die van hun leeftijdgenoten in het buitenland. Niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook bij cultuur- en natuurlessen, techniek en gym. De laatste twee jaar komen er steeds meer leerlingen van de basisschool die niet goed kunnen lezen. Ook maakt de inspectie zich zorgen over de tweedeling in het onderwijs. Kansen voor leerlingen zijn afhankelijk geworden van het opleidingsniveau en het inkomensniveau van de ouders en de kwaliteit van de school.

Te jongLezen, lezen, lezen
De inspectie roept de overheid op zich weer meer met het onderwijs te bemoeien. Gemeenten en de landelijke overheid moeten duidelijk maken wat hun verwachtingen zijn van de scholen, omdat de maatschappelijke opdracht onder druk staat. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Engelshoven (Onderwijs) verwachten meer ambitie bij de scholen om de prestaties te verbeteren. Hoe dan ook, het belang van lezen is cruciaal. Iets waar Uitgeverij Eenvoudig Communiceren zich al jaren – met hart en ziel – voor inzet. Geletterdheid is een voorwaarde om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Om beter te worden in lezen, moet je leeskilometers maken: lezen, lezen, lezen. Dat lukt het beste met boeken die aansluiten bij het leesniveau en over onderwerpen die boeien. Kijk eens in onze webshop voor een schat aan boeiende verhalen in begrijpelijke taal.

TopscorerDaar kun je op rekenen!
Voor het verbeteren van de rekenvaardigheden ontwikkelde Eenvoudig Communiceren de nieuwe boekenserie Daar kun je op rekenen!, het vervolg op de reeks Boekenboeien.nl voor vmbo-leerlingen. Er zijn nu vijf van de acht titels beschikbaar. Stuk voor stuk spannende verhalen, waarin per boek 80 rekentaalwoorden zijn opgenomen. Zo lezen de 12/13-jarigen met plezier en krijgen ze al lezende 640 rekenbegrippen mee uit bijvoorbeeld economie, biologie en wiskunde.

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws