Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

17 oktober: Internationale Dag van de Armoede

Geld: Hoe voorkom je schulden?Woensdag 17 oktober is het Wereld Armoede Dag, een belangrijke dag om aandacht op te roepen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Laaggeletterden hebben een grotere kans om arm te zijn en armen een grotere kans om laaggeletterd te zijn. Voor deze groep mensen maakt Eenvoudig Communiceren zich sterk.

Over schulden gesprokenArmoede in Nederland
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)  en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Hoewel betaald werk als oplossing tegen armoede wordt gezien, stijgt in Nederland ook het aandeel werkende armen sinds 1990. Het recente rapport Als werk weinig opbrengt van het SCP noemt als oorzaken: te weinig gewerkte uren, te lage verdiensten per uur en hoge lasten.

Ik doe mijn administratieRelatie armoede en laaggeletterdheid
Laaggeletterden leven ruim twee keer zo vaak onder de armoedegrens, zijn twee tot drie keer vaker langdurig arm, hebben een lager inkomen en banen met een lagere beroepsstatus dan niet-laaggeletterden. Laaggeletterden kampen vaak met schuldenproblematiek. Omgekeerd geldt dat ook; mensen met schulden hebben vaak moeite met lezen en schrijven. Beter leren lezen en schrijven helpt ze om uit de schulden te komen én te blijven. Eenvoudig Communiceren wil met uitgaven in begrijpelijke taal het onderwerp bespreekbaar maken en handvatten bieden voor oplossingen.

KlemNuttige publicaties
Het is van belang jongeren zo vroeg mogelijk wegwijs te maken in geldzaken om schulden te vermijden. Erover lezen (op school) is één van de manieren. Voor jongvolwassenen biedt Eenvoudig Communiceren bijvoorbeeld: Ik regel mijn geldzaken en Ik doe mijn administratie. Hierin lezen jongeren hoe ze overzicht houden over hun geldzaken en administratie. Rekeningen betalen, sparen, plannen maken voor de toekomst, enzovoort. De boeken maken deel uit van de methode Mijn Leven; zelf denken, zelf doen en bij iedere titel in deze serie is ook een lespakket beschikbaar.

SchuldEenvoudig Communiceren heeft diverse uitgaven over het thema schulden. Voor jongeren in het praktijkonderwijs en vmbo (basis/kader) is er Schuld: een makkelijk lezen roman over in de schulden komen en keuzes maken.
Kijk ook eens naar: Over schulden gesproken – Een bundel interviews met mensen die in de schuldhulpverlening terecht kwamen en Klem, een roman over een jong stel dat in de geldproblemen raakt.
Voor volwassenen die Nederlands leren, is er in samenwerking met oefenen.nl het programma Tel je geld.

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws