Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Armoede en laaggeletterdheid in Engeland

Terwijl we ons hier terecht, kijk ook hier, druk maken over de toename van het aantal dyslexieverklaringen is er in Engeland een nieuwe laaggeletterdheidkaart gepresenteerd. Daar kan je op zien in welke regio de meeste laaggeletterden wonen en waar ze nauwelijks wonen. Hoe hoger opgeleid men is en hoe duurder de woonomgeving is, hoe minder laaggeletterden je aantreft. Andersom gaat dit ook op; in de sociaal zwakke wijken of regio's is het percentage laaggeletterden juist erg hoog. Veel mensen met een te laag taalniveau leven in armoede.
Shockerend is het feit dat laaggeletterdheid  in heel Engeland voorkomt. 5,1 miljoen van de volwassenen in Engeland is laaggeletterd (leest onder het niveau van een 11-jarige).
De jaarlijkse kosten die deze aantallen met zich meebrengen worden geschat op 81 miljoen pond!
Bekijk hieronder de kaart, die is ingedeeld in kiesdistricten. De legenda staat er in het Engels bij maar de kleuren spreken eigenlijk al voor zich.
literacy map

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws