Vorige week was uitgeverij Eenvoudig Communiceren aanwezig bij bet Lexima Lees & tel mee kennisfestival. Dit is een congres waar kennis over leesbevordering, kansengelijkheid, , meertaligheid, lezen en spelling wordt gedeeld, en in het bijzonder over dyslexie en dyscalculie. Eenvoudig Communiceren stond er met een informatiekraam waarop onze boeken waren uitgestald en waar we vertelden over onze uitgeverij.

Eenvoudig Communiceren is niet gespecialiseerd in boeken voor mensen met dyslexie. Dat maakt echter niet dat onze boeken niet geschikt zijn voor mensen met dyslexie. Bij het schrijven en vormgeven van onze boeken nemen wij een aantal maatregelen die ook mensen met dyslexie enorm kunnen helpen. Zo gebruiken we een groter, schreefloos, lettertype en een grote interlinie (de ruimte tussen regels) en zorgen we voor een rustige bladspiegel, waardoor een boek niet intimideert, maar uitnodigt.

Onze boeken bij het Lees & tel mee kennisfestival.

Verder maken we gebruik van korte zinnen en, waar mogelijk, makkelijke woorden. Dit zorgt ervoor dat mensen die moeite hebben met lezen niet halverwege een zin de draad kwijtraken of struikelen over woorden die ze niet kennen. Dit helpt alle mensen die moeite hebben met lezen en is dus ook voor mensen met dyslexie heel nuttig.

Bij het Lees & tel mee kennisfestival was er veel interesse voor onze boeken. Vooral Oorlogswinter en ’t Hooge Nest kregen veel belangstelling. Maar ook onze andere boeken, met name voor jongeren, werden met veel interesse bekeken.


Uitgeverij Eenvoudig Communiceren is vaak aanwezig bij congressen om onze boeken onder de aandacht te brengen. Zo waren we 29 september te vinden op de Beter Lezen Dag 2022, op 8 oktober op het LES Congres en zijn we in november te vinden op de Landelijke studiedag LOWAN-vo 2022 (7 november) en op de Dag van het Literatuuronderwijs (22 november).