Het is altijd heel bijzonder als een schrijver ons toestemming geeft om zijn of haar boek te hertalen. Het laat zien dat de auteur het belang van toegankelijke literatuur inziet en daar zelf aan mee wil werken. Recent bracht uitgeverij Eenvoudig Communiceren De wandelaar in makkelijke taal uit. Dankzij de nog altijd maatschappelijk relevante onderwerpen als vluchtelingen en daklozen is het belangrijk dat dit boek, van Adriaan van Dis, door iedereen kan worden gelezen. Ook door mensen die meer moeite hebben met lezen.

En Van Dis ging nog een stapje verder dan toestemming geven voor deze mooie hertaling. Hij ging met onze directeur Ralf Beekveldt in gesprek over laaggeletterdheid in Nederland en alle problemen die de ontlezing met zich meebrengt. Dit gesprek is te zien in onderstaande video.