De Staat van het Onderwijs 2022 is uit. Dit is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs waarin de kwaliteit van het Nederlandse onderwijsstelsel behandeld wordt. Waar liggen de verbeterpunten? Eén spoiler kunnen we alvast meegeven: focus op basisvaardigheden (we zeiden het hier en hier al)!

Ieder jaar toont de Inspectie van het Onderwijs welke belangrijke ontwikkelingen er in het onderwijs te zien zijn. De voornaamste verbeterpunten zijn:

1. De basisvaardigheden moeten zo snel mogelijk op orde (taal, rekenen en burgerschap)

2. Er moet ruimte komen in wet- en regelgeving voor de aanpak van personeelstekorten

3. Professionalisering van onderwijsprofessionals

Dit alles is inclusief een toegenomen urgentie om de situatie aan te pakken. Want volgens het rapport zijn de verschillen tussen scholen onderling en leerlingen onderling verder toegenomen, wat vraagt om een snelle en gerichte focus op bovenstaande drie punten.

Wij schenken graag aandacht aan de basisvaardigheden. Want waarom is het belangrijk hier nu de aandacht op te vestigen? ‘De beste bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het taaie vraagstuk van kansenongelijkheid is ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende toegerust de maatschappij instappen’, aldus het rapport. ‘Daarvoor zijn reken-, taal- en burgerschapscompetenties essentieel. Onvoldoende toerusting op deze punten veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed in iemands leven, de optelsom ervan is een groeiende groep Nederlanders die niet mee kan doen, zich buitengesloten voelt of het eigen leven moeilijk op orde krijgt. Dat veroorzaakt ook veel schade voor de kwaliteit van onze samenleving - we zijn daar nu al dagelijks getuige van. Voldoende toerusting bieden, dat is de kernfunctie van het onderwijs. En daar heeft ook de inspectie een rol bij te nemen.’

Ruim een derde van scholen, opleidingen en instellingen antwoorden dat gerichte (bij)scholing van personeel noodzakelijk is om de basisvaardigheden op orde te krijgen. antwoordt.  De coronacrisis en de personeelstekorten hebben een grote impact op het onderwijs en de onderwijsprofessionals. Nu moeten we de verloren tijd zien terug te krijgen door de opgelopen vertragingen van de leerlingen in te halen. Minister Wiersma wil een plan maken om het onderwijs op orde te krijgen, maar de vraag is hoeveel tijd hiervoor uitgetrokken nodig gaat zijn.

Als uitgeverij die al langer dan 25 jaar toegankelijke titels publiceert, zijn wij nog elke dag vastberaden om mensen te ondersteunen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden, zoals burgerschap, zelfredzaamheid en natuurlijk lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Ben je benieuwd naar het hele rapport? Lees het via:
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022