Goed nieuws voor uitgevers en auteurs: de leenrechtvergoeding gaat ook gelden voor de Bibliotheek op School (dBoS). Auteurs, illustratoren en uitgevers ontvangen nu namelijk geen vergoeding voor de uitlening van hun boeken via dBoS. Dat blijkt uit de brief van de (demissionair) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aan de Tweede Kamer.

In haar brief schetst Van Engelshoven een aantal oplossingen die samen met alle betrokken partijen tot stand zijn gekomen om de leenrechtvergoeding in de toekomst in goede banen te laten verlopen. Dat zijn onder andere:

  1. Leerlingen kunnen boeken uit dBoS mee naar huis nemen. Dat stimuleert het lezen;
  2. Voor alle uitleningen uit schoolbibliotheken, ongeacht de vorm, ontvangen de rechthebbenden een uitleenvergoeding;
  3. De uitleenvergoeding wordt afgedragen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zonder tussenkomst van de schoolbibliotheken die de uitleningen verrichten;
  4. De nieuwe structuur leidt niet tot administratieve verplichtingen voor scholen en bibliotheken. Dat kan worden gerealiseerd door een forfaitaire opzet, waarbij periodiek op basis van onderzoek het aantal uitleningen via scholen wordt geraamd en onderbouwd.

Dat zijn mooie vooruitzichten voor 2022!