Een opvallende uitspraak van Piet van der Slikke. Voor wie hem niet kent: Van der Slikke is algemeen directeur van het beursgenoteerde IMCD, distributeur van chemicaliën. Hij werd geïnterviewd door het Financieel Dagblad. Een mooi gesprek met iemand die weet wat hij wil en een afkeer heeft van holle praat en poeha.

De uitspraak komt in het artikel uitgebreid terug. Op de vraag of hij wel eens een managementboek leest, antwoordt Van der Slikke: ‘Nooit. Je leert er niks van, denk ik. Je kunt beter literatuur lezen. Of een ander type non-fictie dan managementboeken. Je leert meer over mensen door literatuur te lezen. Wat wél eens aardig is: een boek lezen over iemand die het fantastisch gedaan heeft. Over Steve Jobs bijvoorbeeld. Maar die how to-boeken vind ik onzin.’

Van der Slikke is ook mecenas van uitgeverij Brooklyn. Hun mission statement begint met de stellingname dat kwaliteit en leesplezier altijd voorop staan.

Kwaliteit en leesplezier. Het zijn de twee belangrijkste pijlers onder iedere vorm van leesbevordering die succesvol wil zijn. Het is leuk en je hebt er iets aan. Dat is een andere benadering dan die regisseur en schrijver Haye van der Heyden afgelopen week - naar aanleiding van zijn plannen voor een uitgeverij met e-boeken op abonnementsbasis - omschreef als ‘met het pistool op de borst mensen dwingen tot lezen, omdat het zo belangrijk is.’

Hoe sympathiek en bewonderenswaardig het initiatief van de literaire entrepreneur ook is, het is de vraag of je met ‘moeten’ ver komt in dit land. Van der Heyden voegde er niet voor niets aan toe: ‘We zorgen ervoor dat de amusementswaarde van onze boeken zo groot is, dat mensen ze willen lezen. Want lezen is natuurlijk verrukkelijk.’

Niet mensen dwingen tot lezen, maar ervoor zorgen dat mensen zélf graag een boek oppakken, en daarna liefst nog één. Dat is precies waar we ook met Eenvoudig Communiceren al jarenlang mee bezig zijn. Het besef dat als je wilt dat mensen gaan lezen, er ook iets aansprekends te lezen moet zijn, is pas langzaam aan het doordringen. Volwassen beginnende lezers moesten het vóór ons doen met verhalen die voor kleine kinderen waren geschreven, over hun leefwereld. Dat werkte alleen maar ontmoedigend, terwijl je het beginnende lezers juist zo makkelijk mogelijk moet maken.

Hoe belangrijk dat is, krijgen we vrijwel dagelijks terug van de lezers van onze boeken. Maar ook vanuit scholen en bibliotheken. De rode draad van hun verhaal is steeds dat het lezen van onze boeken leuk is. Het beste compliment dat we kunnen krijgen!

En dat je er - net als Van der Slikke - ook nog iets van opsteekt, is dan alleen maar mooi meegenomen.