Waarom lees jij een boek? Omdat je gewoon graag leest en het leuk vindt? Of omdat het moet?

Voor veel kinderen is het belangrijk dat hun motivatie bij het oppakken van een boek gestimuleerd blijft. Uit onderzoek blijkt dat de leesmotivatie van kinderen in het primair onderwijs een belangrijk aandachtspunt is voor effectief leesonderwijs. Motivatie is op te delen in 2 categorieën: intrinsieke en extrinsieke motivatie, waarbij intrinsieke motivatie de meest gunstige vorm is. Dan lezen leerlingen vaker en beter. Want: als je iets doet omdat je het zelf leuk, interessant of uitdagend vindt, beleef je er ook meer plezier aan.

Maar als je niet goed bent in lezen, daalt de motivatie uiteraard ook. Vaak vinden we iets waar we goed in zijn leuker dan iets waar we minder in excelleren. Zo ontstaat een verband tussen leesvaardigheid en leesmotivatie en het riskante gevolg dat kinderen met een lage leesvaardigheid steeds minder goed leren lezen. Volgens Onderwijskennis is het bevorderen van leesmotivatie dan ook een kernelement van effectief onderwijs in begrijpend lezen (Houtveen & Van Steensel, 2022).

Om de leesmotivatie te stimuleren, is effectief leesonderwijs van groot belang. Dit is ovoral van belang in de hogere klassen van het primair onderwijs, waar blijkt dat kinderen een steeds lagere leesmotivatie ontwikkelen. Vanaf groep 6 ontstaat een leesdip. Waarom? Kinderen krijgen meer behoefte aan autonomie en sociale acceptatie. Het verplicht lezen in de hogere klassen zit de autonomie van leerlingen in de weg. ‘Daar komt nog bij dat leerlingen zich meer bewust worden van hun (gebrek aan) leesvaardigheid (Wigfield et al., 1997). Zeker bij minder vaardige lezers kan dit een knauw in hun zelfvertrouwen geven’, aldus Onderwijskennis.

Daarom maken we bij Eenvoudig Communiceren boeken in toegankelijke taal om het leesplezier bij jongeren juist weer een boost te geven. Door een boek te lezen op je eigen taalniveau en dat aansluit bij je eigen belevingswereld, vergroot de intrinsieke motivatie met grote stappen.

Zo is de serie Het talent van … geschikt voor de minder vaardige lezers in de hogere klassen van het primair onderwijs (en de brugklas). Elk kind heeft een talent. Maar soms moet dat talent nog ontdekt worden. De hoofdpersonen in de serie Het talent van … weten er alles van. Ze zijn allemaal wel goed in iets. Zo is Marius altijd bezig met mode, houdt Milo als geen ander van piano spelen en is Sam zijn grootste hobby tekenen. Maar hoe ontdekken en gebruiken ze hun talent? Op een speelse manier illustreren de schrijvers van deze serie aan bovenbouwers dat iedereen talenten heeft. En dat je je talent kan ontdekken en ontplooien, zolang je maar in jezelf gelooft.