Bij het lezen van de krant valt mijn oog altijd op artikelen die over het onderwijs gaan. Noem het een beroepsafwijking, maar onderwijs is wat mij betreft de basis onder alles. Dan zie je soms berichten waarvan je denkt: hoe kan het dat dit nog niet is opgelost?

Het ging deze keer over zij-instromers, mensen die eerst iets anders deden en besloten dat in te ruilen voor de klas. Hartstikke goed, mensen uit de praktijk kunnen echt iets toevoegen. Uiteraard na een gedegen, zij het verkorte opleiding. Een mooie oplossing voor het zo hardnekkige lerarentekort.

Merel van Vroonhoven was ooit bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Zij schreef een half jaar geleden een rapport over het lerarentekort, en ziet nu amper verbeteringen. In een artikel van een van onze toonaangevende kranten constateert zij dat de basis niet op orde is. Dat zal ten koste gaan van een hele generatie.

Stevige taal.

Van Vroonhoven is bezig met een opleiding tot leraar in het speciaal basisonderwijs (het woord ‘carrière-switch’ is hier misschien het understatement van het jaar). Zij sprak met honderden mensen over het lerarentekort, deelde haar bevindingen met de Tweede Kamer en toen gebeurde er – niets. Terwijl alleen in Den Haag al tienduizend basisschoolleerlingen door dat lerarentekort geen goed onderwijs krijgen.

Vooral in de achterstandswijken levert dat schrijnende situaties op, is haar ervaring. Juist waar goed onderwijs cruciaal is, geeft een gymleraar taalles aan kinderen met een taalachterstand. Deze kinderen worden naar huis gestuurd of achter een computer gezet om filmpjes te kijken.

Nu levert dat nog weinig zichtbare effecten op, maar het pijnlijke is dat deze kinderen als we niet oppassen een levenslange achterstand oplopen, en niet alleen met taal. Dan moeten er weer stichtingen en offensieven aan te pas komen om de boel recht te trekken. Wat nooit helemaal lukt, zoals de praktijk leert.

Wij richten ons met onze uitgaven voor een groot deel op deze groep en hebben daar succes mee. Onze boeken zijn geliefd en leveren een bijdrage aan het wegwerken van taalachterstand. Maar dat blijft natuurlijk dweilen met de kraan open als het probleem van de laaggeletterdheid niet groots en consequent wordt aangepakt. Want het einddoel is en blijft: dat iedereen in Nederland op niveau kan lezen en schrijven – en dus kan meedoen.

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.