Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Boekpresentatie ‘Iedereen leest mee’ in gevangenisbibliotheek Zwaag

Iedereen leest meeDonderdag 13 september van 14.00-16.00 uur vindt in de bibliotheek van de penitentiaire inrichting (PI) Zwaag de presentatie plaats van de nieuwe uitgave Iedereen leest mee – Handleiding voor meeleesclubs.

Over schulden gesprokenGezamenlijke strijd tegen laaggeletterdheid
Meeleesclubs voor laaggeletterden zijn leesclubs waarbij een geoefende voorlezer voorleest, en minder vaardige lezers in hun eigen exemplaar van het boek stil meelezen. Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar of ouder, blijkt uit OESO-onderzoek uit 2012. Laaggeletterden hebben moeite met lezen en rekenen. Zo is het lezen van een bijsluiter of het invullen van belastingaangiftes voor hen een probleem. Ze zijn twee keer zo vaak werkloos als geletterden en hebben doorgaans een slechtere gezondheid. Laaggeletterdheid kost de samenleving veel geld, door hogere werkloosheid, armoede en hogere zorgkosten. Laaggeletterdheid heeft ook een belangrijke invloed op de mate waarin men participeert en vertrouwen heeft in de samenleving. Ook zorgt de slechtere arbeidsmarktpositie van laaggeletterden ervoor dat zij sneller zullen proberen om op illegale wijze hun inkomsten te vergroten wat weer leidt tot meer criminaliteit. Kortom, het belang om laaggeletterdheid te bestrijden is enorm. Het ministerie van OCW bespreekt op dit moment met betrokken partijen – de regering, gemeentes, het onderwijs, werkgevers – een ambitieuze, gezamenlijke aanpak die begin 2019 wordt gepresenteerd. Eenvoudig Communiceren vormt een schakel in deze strijd tegen laaggeletterdheid door het maken van toegankelijk leesmateriaal.

VastGrotere wereld dankzij meeleesclub
Onderdeel van de aanpak tegen laaggeletterdheid is het vergroten van de leesvaardigheid. Een taalcursus helpt bij het leren van de taal, maar de stap tussen ‘spellend lezen’ en ‘echt’ lezen blijft groot. In meeleesclubs krijgen deelnemers leesmateriaal – verhalen, gedichten of krantenartikelen –  aangeboden dat aansluit bij hun taalniveau en belangstelling. Ze krijgen de kans te genieten van een mooi verhaal. Waar zij eerder alleen gewend waren aan emoties die voortkwamen uit beelden of belevenissen, komen die nu voort uit geschreven teksten. Hierdoor zien zij ook de emoties van 'de ander'. Gedrukte letters die ‘werkelijkheid’ worden; voor velen is het een nieuwe dimensie. Deelnemers leren bovendien nieuwe mensen kennen en wisselen met elkaar ervaringen uit. Ook raken ze thuis in de bibliotheek met alles wat daar te doen en te vinden is. Hun woordenschat, algemene kennis en hun wereld worden groter. Dat is wat Eenvoudig Communiceren voor ogen heeft met het maken van makkelijk lezen materiaal.

Programama boekepresentatie in PI Zwaag
[beperkt plaats, vooraf aanmelden is verplicht: m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl]
14.30    Opening door de directeur van PI Zwaag, Teun van der Plas
14.45    Ralf Beekveldt uitgever Eenvoudig Communiceren, vertelt over het belang van lezen
15.00    RB overhandigt het eerste exemplaar aan een leesvrijwilliger
15.05    Hank Gronheid vertelt over de geschiedenis van de meeleesclubs en zal een instructiefilmpje tonen.
15.20    Ans Beers vertelt hoe het er in de praktijk aan toegaat in haar leesclub

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws