Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Campagne Direct Duidelijk van start

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren doet het al jaren: teksten zo toegankelijk maken dat iedereen ze kan lezen. Met de onlangs gelanceerde campagne ‘Direct Duidelijk’ zet de overheid zich nu in voor datzelfde doel.

Rekening houden met je lezer
Op directduidelijk.nl staat het zo: ‘De overheid moet duidelijk communiceren. Dat betekent: rekening houden met je lezer, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal begrijpelijk is. De campagne Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties hierbij op weg.’

Drempels
Een goed initiatief. Want meedoen in onze talige maatschappij wordt steeds gecompliceerder. Om te voorkomen dat laaggeletterden buiten de boot vallen, is aandacht voor onderwijs en een passend leesaanbod alleen niet voldoende. Want wollig taalgebruik van overheid en bedrijven levert drempels op.

Duidelijk voor iedereen
Met de oprichting van Stichting Lezen en Schrijven in 2004 is er op dit gebied al een enorme slag gemaakt. Veel verzekeraars, banken en instellingen in de gezondheidszorg hebben hun communicatie succesvol toegankelijk gemaakt. Vaak met als achterliggende gedachte: wat duidelijk is voor laaggeletterden, is duidelijk voor iedereen.
En nu is het de beurt aan landelijke, regionale en lokale overheden. Eerder gaf de Vereniging van Nederlandse Gemeenten al aanzetten in de goede richting. Met de campagne Direct Duidelijk neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken het stokje over.

Brigade
De campagne wil overheden ervan bewust maken dat hun doelgroepen niet allemaal op hetzelfde niveau lezen, en dat brieven, formulieren, folders, websites en tweets dus toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De campagne maakt hierbij gebruik van een ‘Direct Duidelijk-Brigade’ van taalexperts.
De campagneleider van Direct Duidelijk is Lodewijk van Noort. Hij was eerder betrokken bij stichting Lezen en Schrijven en ontwikkelde met ons de toegankelijke boekenserie Leeslicht. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in dit mooie initiatief!

logo 25 jaar25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.


Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws