Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Democratie als kern van burgerschapsonderwijs

De democratie en ikSinds 2006 staat al in de wet dat scholen les moeten geven in burgerschap. Maar wat precies wordt verwacht van scholen, staat er niet in. Het wetsvoorstel van juni 2018 van minister Slob geeft scholen meer richting en ook ruimte bij het vormgeven van goed burgerschapsonderwijs. De Onderwijsraad steunt deze intentie, maar vindt dat de wet scholen onvoldoende inhoudelijke handvatten biedt. Zij pleit voor aanscherping en noemt ‘democratie’ de kern van de burgerschapsopdracht. De uitgave De democratie en ik, nieuw in de serie Mijn Leven; zelf denken, zelf doen van Eenvoudig Communiceren, sluit naadloos aan bij dit advies.

Ik doe meeVerduidelijking burgerschapsopdracht
Veel scholen en leraren zijn zoekende als het gaat om wat burgerschap betekent en hoe zij daar invulling aan kunnen. Er is veel onduidelijkheid en er zijn grote verschillen in wat scholen op het vlak van burgerschapsonderwijs doen. De Onderwijsraad vindt verdere aanscherping nodig van het wetsvoorstel 'Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs' van minister Slob. De VO-Raad echter, vindt het belangrijk dat er een goede balans blijft bestaan tussen enerzijds een duidelijke wettelijke opdracht en anderzijds de vrijheid van scholen om zelf invulling te geven aan burgerschapsonderwijs. De kern is volgens de Onderwijsraad dat jongeren leren functioneren in en bijdragen aan een pluriforme, democratische samenleving.

Samen leven in NederlandBelang van burgerschapsonderwijs
Kennis over en respect voor de democratische basiswaarden zijn essentieel om op een goede en vreedzame manier te kunnen deelnemen aan onze diverse samenleving. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen achterblijven op dit vlak in vergelijking met leeftijdsgenoten uit vergelijkbare landen. Het is daarom extra belangrijk om te investeren in het lesgeven van deze waarden, en de school is hiervoor – naast thuis – de uitgelezen plek. Uiteraard is er meer nodig dan een wetswijziging. Scholen hebben ondersteuning nodig bij de doorontwikkeling en uitvoering van burgerschapsonderwijs, aldus de raad. Ook is een doorvertaling nodig naar het onderwijsprogramma. Eenvoudig Communiceren onderschrijft het belang van burgerschapsonderwijs en draagt hieraan bij vanuit haar maatschappelijke doelstelling dat informatie voor iedereen toegankelijk moet zijn om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Met de nieuwe uitgave De democratie en ik in de serie Mijn Leven; zelf denken, zelf doen geeft zij hier uiting aan.

De democratie en ik
De uitgave De democratie en ik is speciaal bedoeld voor jongeren in het laatste jaar van het praktijkonderwijs en voor studenten in het MBO. Ingegaan wordt op je rechten en plichten als burger van Nederland. Na het lezen begrijpen jongeren hoe Nederland wordt bestuurd, waarom we soms een nieuwe regering krijgen en waarom je veel geluk hebt als je in een democratie leeft.
Het boek verschijnt in de methode Mijn Leven; zelf denken, zelf doen, die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en volwaardige deelname aan de maatschappij door jongeren in het mbo en praktijkonderwijs. Bij elk deel is een lespakket beschikbaar..

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws