Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Hoe help je Pro-leerlingen in de brugklas op weg?

Interview Hanneke Verbruggen

Handig! OrganizenHanneke Verbruggen is theoriedocent en professional organizer op Pro College. Ze ontwikkelde een leermiddel voor het praktijkonderwijs, genaamd ‘Handig! Organizen’. Dit is een werkboek met als doel de leerlingen de executieve functie van plannen en organiseren aan te leren bij de start op het voortgezet onderwijs.

Hoe ben je op het idee gekomen voor het boek?
‘’Ik werk als mentor en docent in de eerste klas van het praktijkonderwijs en daarnaast heb ik in schooljaar 2014/2015 een opleiding gevolgd tot professional organizer. Daar legde ik meteen de link. Ik merkte namelijk dat ik de eerste maanden van het schooljaar heel erg bezig was met het organiseren van de groep. Ik legde ze bijvoorbeeld uit hoe je je etui indeelt, wat je in je locker stopt en hoe je de weg kan vinden naar de gymzaal. Op Pro College kreeg ik de mogelijkheid een leermiddel te ontwikkelen. Handig! Organizen wordt daar al drie schooljaren met succes gebruikt. Daar ben ik Pro College dankbaar voor.’’

Waarom is het organizen zo belangrijk?
‘’Omdat het naast alle kennis die op school wordt aangeleerd, hoort het bij de algemene vaardigheden die iemand moet bezitten om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen een praktijkschool leerling maar alle leerlingen moeten weten hoe ze hun werkdag op school moeten organiseren en alles wat daarbij hoort. Ze moeten weten wanneer ze hun gymschoenen nodig hebben en wanneer hun werkschoenen voor bijvoorbeeld het vak Techniek. Er waren wel lesmaterialen voor havo en vwo, maar die vond ik te talig voor het praktijkonderwijs. Daarom heb ik een praktijkonderwijsversie gemaakt.’’

Hoe is het boek het beste te gebruiken?
‘’Al tijdens de introductieweek aan het begin van het schooljaar moet met het werkboek worden begonnen. Daarom is het boek ook nu op de markt gekomen. De eerste tien weken kan er met het boek gewerkt worden. Het liefst vrij intensief, dus een paar lesuren per dag. Zo beheersen leerlingen zo snel mogelijk alles wat er in het boekje staat en kunnen ze meteen functioneren op de nieuwe school. Het werkboek bestaat uit tien hoofdstukken, waarvan hoofdstuk negen en tien bestaan uit herhaling en toetsen. De hoofdstukken één tot en met acht kunnen heel wisselend ingezet worden. Als je over het lesrooster wil leren, begin je met hoofdstuk drie en als je eerst over het schoolgebouw wil leren, begin je met hoofdstuk twee. Indien gewenst kunnen de hoofdstukken dus in een andere volgorde behandeld worden. Het allerbelangrijkst is dat het boek in de eerste periode van het schooljaar doorgewerkt wordt. Het is het handigst als het project begeleid wordt door de mentor of een docent die veel contact heeft met de klas. Bij het werkboek zit een flyer met tips voor de docent.’’

Wat is de meerwaarde voor de leerlingen van dit boek? Wat weten of kunnen ze als ze het boek gelezen hebben?
‘’Als leerlingen in dit boek hebben gewerkt, kunnen ze hopelijk beter functioneren op hun nieuwe school. Ze kunnen alles daaromheen, de brede vaardigheden, ook wel de executieve functies genoemd. Ze raken makkelijker gewend aan alle nieuwe dingen op hun school.’’

Voor welke leerlingen is het werkboek nog meer geschikt?
‘’Ik denk dat zelfs docenten van groep acht het werkboek zouden kunnen gebruiken als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Ook voor leerlingen in een internationale schakelklas kan het werkboek een handig hulpmiddel zijn. Met name in hoofdstuk vier over schoolspullen en de schooltas heb ik extra uitleg toegevoegd voor deze doelgroep. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs, waar eigenlijk alle boeken van Eenvoudig Communiceren ingezet zouden kunnen worden, kan het werkboek ingezet worden. Op dit moment is de insteek van het werkboek dat ze al op het voortgezet onderwijs zitten, maar de brede vaardigheden die door het werkboek aangeleerd worden, zijn eigenlijk voor iedereen belangrijk.’’

logo 25 jaar EC25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar en dat vieren wij met onze lezers. Elke maand geven wij jubileumkorting op een boek en delen wij onze tips. Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug. 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws