Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Inburgeringsplan voor nieuwkomers

Persoonlijk inburgeringsplan voor nieuwkomers met leerniveau en leerroute op maat
Afgelopen week maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend dat het inburgeringsbeleid op de schop gaat. Bedoeling is dat gemeenten voor alle nieuwkomers een persoonlijk inburgeringsplan gaan maken, vast te leggen in het PIP: Plan Inburgering en Participatie. Ze hoeven niet meer zelf een taalcursus te zoeken, maar gemeenten gaan een passende cursus aanbieden bij een taalbureau. Ook moeten inburgeraars zo snel mogelijk aan het werk. Dit helpt namelijk het net geleerde Nederlands toe te passen. Het taalniveau moet omhoog van A2 naar B1. Eenvoudig Communiceren heeft diverse uitgaven die hierbij ondersteunend zijn.

Zo werkt hetWerk is het sleutelwoord
Reden voor de wijziging is dat het huidige systeem niet werkt, aldus de minister. Een goede taalcursus zoeken lukt vaak niet als je de taal niet spreekt. Uit een evaluatie van het ministerie bleek dat vijftien procent van de statushouders – asielzoekers die in Nederland kunnen blijven – zijn examens niet op tijd haalt. Het onderwijs sluit vaak niet goed aan bij wat werkgevers willen. Bovendien werkt het huidige systeem, waarbij de inburgeraars zelf de cursus moeten inkopen, fraude en misverstanden in de hand. In het nieuwe beleid gaan de taaleisen omhoog om de kans op een baan te vergroten. Koolhaas erkent dat het verhogen van niveau A2 naar B1 voor sommige erkende vluchtelingen te hoog zal zijn. In het Plan Inburgering en Participatie zal het ‘leerniveau en de leerroute’ worden vastgelegd. Alles is erop gericht dat ze zo snel mogelijk zelfredzaam worden. Werk is daarbij het sleutelwoord.

WoordWinstLeeskilometers maken vanaf juiste instapniveau
Bij het leren van Nederlands als tweede taal is het van belang om de leesvaardigheid te trainen. Lezen vergroot de woordenschat en de taalvaardigheid. Dat betekent veel zelf lezen in en buiten de taallessen om ‘leeskilometers te maken’. Dit werkt het beste met boeken die aansluiten bij het startniveau en de interesse van de lezer. Zo wordt lezen leuk en word je er beter in.

Ren, Amina, ren!Verhalen voor de beginnende volwassen lezer
Eenvoudig Communiceren biedt diverse boekenseries aan op instapniveau A1/A2. Bijvoorbeeld Woordwinst, een serie van tien makkelijk te lezen verhalen, geschreven door NT2-docent Johan van Caeneghem, voor volwassenen die pas kort Nederlands lezen. Bij het schrijven van de reeks is gebruikgemaakt van woordenlijsten van Boom NT2.
De Leesstraat is ook bij uitstek geschikt voor inburgeraars, met verhalen op A1/A2-niveau, over thema’s die nieuwkomers na aan het hart liggen.
In de serie Beeldboek staan foto's die het verhaal verbeelden. De begeleidende tekst is geschreven op niveau begin A1, bedoeld voor de beginnende volwassen lezer en voor het ISK.
 

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws