Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Jongeren lezen weer minder: kom in actie!

Literatuur voor BeginnersNederlanders – vooral tieners, jongvolwassenen en laagopgeleiden – zijn de afgelopen tien jaar weer minder gaan lezen. Dit blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) op 18 januari jl. Een zorgelijke trend. Lezen levert behalve plezier, ook veel andere dingen op. Denk aan betere kansen op de arbeidsmarkt en versterking van het empathisch vermogen. Reden tot actie, vindt het SCP, voor overheid, wetenschap, bedrijven en burgers om de leescultuur te doen opleven. Eenvoudig Communiceren maakt zich hier al jaren sterk voor.

Lezen nog het vaakst van papier
Het aantal tieners dat wekelijks minstens 10 minuten aaneengesloten leest, is enorm gedaald (van 65 procent in 2006 naar 40 procent in 2016). Ook het aantal jongvolwassenen dat in zijn vrije tijd leest is teruggelopen van 87 procent in 2006 naar 49 procent in 2016. De afname is ontstaan door een mix van factoren, waaronder tijdsdruk. Tieners en jongvolwassenen hebben het druk met andere dingen en gebruiken ook meer sociale media. Ondanks het steeds groter wordende digitale leesaanbod, lezen Nederlanders nog wel steeds het vaakst van papier.

leesplezierInformatiesamenleving
De onderzoekers van het SCP maken zich zorgen over de ontlezingstrend. Leesvaardigheid is belangrijk in een informatiesamenleving waarbij we vaak met tekst te maken hebben. Lezen is iets wat je moet leren én moet bijhouden om het goed te kunnen blijven doen. Het is ook een generatiekwestie is. De ouderen van nu zijn opgegroeid in een tijd dat lezen de belangrijkste media-activiteit was. Wat je jong aanleert, houdt stand. Het gaat er dus echt om dat je jongeren zo vroeg mogelijk aan het lezen krijgt. Met de boeken van Eenvoudig Communiceren lukt dat. Veel van deze boeken zijn geschreven op een lager taalniveau, maar wel over onderwerpen die jongeren interesseren. Bijvoorbeeld de reeks BoekenBoeien.nl, een initiatief van Marian Hoefnagel (foto) en Helene Bakker.

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws