Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

LEES, een oproep tot een leesoffensief

Jongeren lezen minder vaak langere teksten. Hierdoor gaat de leesvaardigheid achteruit. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het functioneren op school, maar ook voor het functioneren van onze samenleving als geheel. De Onderwijsraad en de Raad van Cultuur doen onder de titel ‘LEES’ aanbevelingen om het lezen en de leesvaardigheid van jongeren te verbeteren.

Leesoffensief
De Onderwijsraad en de Raad van Cultuur pleiten voor het openen van een leesoffensief, waarbij leraren, ouders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, schoolmediathecarissen, bibliotheekmedewerkers en onderwijsassistenten de handen ineenslaan om jongeren te stimuleren tot meer diep lezen. Lezen kan laaggeletterdheid voorkomen en het draagt bij aan de algemene vorming en welzijn. Iemand die gemotiveerd is om te lezen, besteedt er meer tijd aan, wordt er beter in en raakt daardoor nog gemotiveerder. Zo ontstaat er een positieve spiraal.

Aanbevelingen

De raden doen een aantal belangrijke aanbevelingen:

1). Er moet gezorgd worden voor een krachtig en samenhangend leesbeleid om leesmotovatie te bevorderen en jongeren te stimuleren tot meer diep lezen.
2). De raden pleiten ervoor om alle jongeren in hun gehele schoolloopbaan te voorzien van een rijk aanbod van langere verhalende teksten en boeken. Uitgeverijen, bibliotheken en schoolbesturen moeten zorgen voor en rijk leesaanbod.
3). Scholen en bibliotheken zouden een leescultuur tot stand moeten brengen. Een leescultuur stimuleert jongeren om te gaan lezen.

boekenboeien.nlSchoolbreed lezen
Een belangrijke voorwaarde voor het creeeren van een leescultuur is, naast de aanwezigheid van voldoende en geschikte boeken, de houding t.o.v. lezen van het onderwijsteam. Daarom promoten wij al bijna tien jaar schoolbreed lezen met bijvoorbeeld onze serie BoekenBoeien.nl. Leerlingen lezen beter en verwerken de lesstof sneller. Zo worden ze succesvoller op school. Dat is het doel. Door iedereen op school te laten lezen, laten we leerlingen daarnaast ervaren dat lezen leuk en belangrijk is.

Eenvoudig Communiceren
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren ondersteunt de  aanbevelingen van de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur en geeft dan ook al 25 jaar boeken, kranten, informatieve brochures en gidsen uit voor iedereen die moeite heeft met lezen of met de Nederlandse taal. Dat kunnen mensen zijn die te weinig hebben opgepikt op school, of die een andere moedertaal hebben. Ook kampen veel jongeren tegenwoordig met lees- en leerproblemen. Sommige van uitgaven van de uitgeverij zijn ook geschikt voor mensen met dyslexie, afasie en soortgelijke begripsproblemen.

Voor deze jongeren én volwassenen geeft EC leuke, spannende en vooral makkelijk te lezen boeken uit. De boodschap aan de lezer is daarbij: het gaat erom dat je plezier krijgt in lezen, alleen dan word je er beter in. Het motto van de uitgeverij is: lezen is voor iedereen.

logo 25 jaar EC25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar en dat vieren wij met onze lezers. Elke maand geven wij jubileumkorting op een boek en delen wij onze tips. Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug. 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

 

 

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws