Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Lezen werkt echt!

Taalbeleid op Haagse Scholengroep Johan de Witt
Op de Scholengroep Johan De Witt wordt dagelijks twintig minuten gelezen. De Haagse onderwijsorganisatie voor voortgezet onderwijs heeft een sterke traditie in de opvang van nieuwkomers. Het belang van taal loopt als rode draad door de hele school. Dankzij deze consistente visie stromen veel nieuwkomers soepel vanuit de ISK (Internationale Schakelklas) door naar het reguliere onderwijs. Onderdeel van het actieve taalbeleid is lezen. BoekenBoeien en andere titels van Eenvoudig Communiceren worden hiervoor ingezet.

Nieuwkomersleerlingen
Rechten van alle kinderenNieuwkomersleerlingen vormen een groeiende en gevarieerde groep leerlingen die zich meldt in het voortgezet onderwijs. Nederlands is niet hun moedertaal. Bovendien hebben deze kinderen vaak het nodige meegemaakt als vluchteling of migrant, wat effect heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Volgens de Leerplichtwet en het VN-kinderrechtenverdrag heeft elk kind in de leeftijd van vijf tot achttien jaar recht op onderwijs. Scholen vervullen een essentiële rol om deze en andere kinderen voor te bereiden op een plek in de maatschappij.

Onderwijs op maat
Om de talenten van nieuwkomersleerlingen te ontplooien en te benutten, is het nodig om onderwijs op maat te bieden. Onderwijs dat aansluit op wat deze leerlingen nodig hebben en waarbij ruimte is voor talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten. In de praktijk is dit niet eenvoudig vorm te geven. Naast het voldoen aan de wettelijke regels is het voor scholen lastig om goed aanbod te ontwikkelen voor deze groep, die erg divers is qua achtergrond, kennis en ontwikkelingsniveau. De brochure Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen van de VO-Raad biedt handvatten. De brochure bevat onder meer goede voorbeelden van scholen die succes boekten met hun aanpak, zoals Scholengroep Johan de Witt. Download hier de brochure.

Dagelijks lezen
Johan de Witt Scholengroep deed veel ervaring op met maatwerk voor nieuwkomers. Ingrediënten voor een succesvolle aanpak zijn:
•    een sterk taalbeleid in de school;
•    onderwijsprofessionals de ruimte geven;
•    intensieve persoonlijke contacten tussen nieuwkomers, medeleerlingen en docenten.
Het doelgerichte taalbeleid op de Scholengroep Johan de Witt wordt door de hele organisatie uitgedragen. Niet alleen nieuwkomers moeten een forse inhaalslag maken op taalgebied, ook veel reguliere leerlingen op deze school in de Randstad kampen met een taalachterstand. Onderdeel van het actieve taalbeleid is het dagelijkse lezen in de school. Elke dag gaat er om half 11 een bel en heeft iedereen in de school, van leerling tot schoolleiding, twintig minuten leestijd.

Schooltaalwoorden leren begrijpen met BoekenBoeien
Rode laarzenBoekenBoeien is een uitermate geschikte serie om in te zetten binnen actief taalbeleid in de school. De serie bestaat uit twintig spannende, realistische en makkelijk te lezen boeken, waarin ‘schooltaalwoorden vmbo’ verwerkt zijn. Jongeren verslinden deze verhalen en komen als vanzelf in aanraking met allerlei begrippen uit bijvoorbeeld biologie, economie en natuurkunde. En ze lezen binnen één schooljaar maar liefst twintig boeken – met plezier!

Geen gezichtDeel 2 van BoekenBoeien
Voor het verbeteren van de rekenvaardigheden ontwikkelde Eenvoudig Communiceren de nieuwe boekenserie Daar kun je op rekenen! , het vervolg op de reeks BoekenBoeien voor vmbo-leerlingen. Wederom een reeks spannende verhalen, waarin per boek 80 rekentaalwoorden zijn opgenomen. Zo lezen de 12/13-jarigen met plezier en krijgen ze al lezende 640 rekenbegrippen mee uit bijvoorbeeld economie, biologie en wiskunde.

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en FacebookBekijk nieuwsarchief

Nieuws