Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Lesmethode Lezen voor moeilijk lezende jongeren

Goed VerhaalHoe krijg je moeilijk lezende jongeren aan het lezen? Dat is een vraag waar veel docenten in het praktijkonderwijs en (v)mbo mee worstelen. Zij kunnen nu aan de slag met de lesmethode Goed verhaal, een werkboek over lezen. Het werkboek is geïnspireerd door de filosofie van leesbevorderaar Aiden Chambers. Het stelt niet de boeken, maar de lezer en zijn ervaringen centraal. 

2,5 miljoen Nederlanders
Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand. In het vervolgonderwijs halen ze die achterstand vaak niet meer in. Want wie achter loopt, gaat lezen stom vinden. En dus niet meer zelf lezen. Hierdoor lopen deze leerlingen kans hun broze leesvaardigheden te verliezen en functioneel ongeletterd te raken. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder laaggeletterd.

Ontdekken
De methode Goed verhaal kan docenten helpen om deze negatieve spiraal te doorbreken. Het werkboek laat veel ruimte voor het zelf ontdekken en ervaren van verhalen. Lezen is niet stom, is de boodschap. Als je maar het goede boek hebt. En daarvoor moet je je eigen smaak kennen. Leerlingen onderzoeken met een lees-en kijkbiografie welke verhalen ze wel en niet leuk vinden. Ook ontdekken ze op basis van een zelfgekozen leesboek hoe verhalen in elkaar zitten.

Vrij lezen
Het werkboek maakt gebruik van de ideeën van de Britse leesbevorderaar Aidan Chambers en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over leesbevordering. Denk aan het belang van het open boekgesprek. Daarin zijn geen goede of foute antwoorden, maar is er ruimte voor de eigen ervaring en mening van de lezers. Voor een positieve leeservaring is het ook belangrijk dat lezers zelf boeken kunnen uitkiezen. Dat er tijd en aandacht is voor vrij lezen. En dat er een gevarieerd en passend aanbod van boeken is.

Positieve spiraal
Het doel van de methode is dat jongeren weer plezier krijgen in lezen. Wie met plezier leest, gaat ook in zijn vrije tijd lezen. En vrij lezen vergroot de woordenschat en tekstbegrip. Daardoor komen nieuwe teksten binnen bereik. Zo verandert de negatieve spiraal in een positieve. Dat is voor iedereen belangrijk. Want vaardige lezers zijn gelukkiger, socialer, doen het beter op school en komen verder op de arbeidsmarkt.

Handleiding
Het werkboek Goed verhaal (niveau A2) is verkrijgbaar met een docentenhandleiding, lesplanner en tips voor geschikte titels. 

Eenvoudig Communiceren
Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom past uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken aan in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws