Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Onderwijsinspectie luidt noodklok: toename laaggeletterdheid en segregatie

ShockHet onderwijs staat voor grote uitdagingen: ontwikkelingen als globalisering, digitalisering en flexibilisering doen de maatschappij razendsnel veranderen. Is het onderwijs hier klaar voor? Deels gaat het goed, concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse onderzoek Staat van het onderwijs, maar de zorgen zijn groot. De laaggeletterdheid en segregatie nemen toe, evenals het lerarentekort. De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk. Belangrijkste adviesorgaan van de overheid, de SER, vindt dat het kabinet het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid moet verdubbelen om voldoende laaggeletterden te bereiken en kwalitatieve cursussen te kunnen bieden. Eenvoudig Communiceren pleit voor extra aandacht voor (vrijetijds)lezen om de leesvaardigheid te onderhouden en te verbeteren, op school en thuis.

Taal- rekenonderwijs cruciaal
In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd en dat aantal groeit nog steeds. Volgens de laatste meting uit 2015 is bijna 18 procent van de 14-jarigen laaggeletterd. Een kwart van de basisscholen heeft het aanbod voor technisch lezen niet op orde en voor spelling is dat 20 procent. Zonder voldoende taal- en rekenvaardigheden kunnen jongeren niet goed meekomen, niet op school en niet in de samenleving. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun positie op de arbeidsmarkt.

Laaggeletterdheid kost de maatschappij 1,13 miljard euro per jaar
Laaggeletterdheid zorgt voor veel problemen, zoals schulden, slechte gezondheid, armoede of een slechte woonsituatie. Zaken als voorlezen aan je kinderen, online bankieren of gebruikmaken van sociale media is moeilijk als je laaggeletterd bent. Laaggeletterde werknemers hebben moeite met het lezen van werk- en veiligheidsinstructies en met het omgaan met computers. Om concurrerend te kunnen zijn hebben werkgevers mensen nodig die digitale vaardigheden beheersen. Eerder berekende PricewaterhouseCoopers dat de totale maatschappelijke kosten van laaggeletterdheid maar liefst 1,13 miljard per jaar bedragen. Redenen hiervoor zijn onder andere inkomensverlies, minder belastinginkomsten en een groter beroep op sociale zekerheid.

Leesvaardigheid: use it or lose it
Naast gemeenten hebben scholen een belangrijke rol in het tegengaan van laaggeletterdheid. In De staat van het onderwijs waarschuwt de Onderwijsinspectie voor toegenomen laaggeletterdheid. De SER sluit zich hierbij aan. “Er komen jongeren van school met een te laag taalniveau. Als ze vervolgens dan ook nog eens weinig gebruikmaken van hun leesvaardigheid, dan verleer je die vaardigheden”, zegt SER-voorzitter Mariëtte Hamer. “Dat is een onderschat probleem.” Dat is precies waarom Eenvoudig Communiceren inzet op makkelijk lezen boeken. Lezen voor je plezier is van cruciaal belang om je leesvaardigheid te onderhouden en te verbeteren: use it or lose it. Mensen die lezen voor hun plezier, houden bij wat ze hebben geleerd en verhogen hun leesniveau. Ongemerkt doen ze allerlei leesvaardigheden op en maken ze leeskilometers. Hun vocabulaire groeit en hun vermogen zich in te leven in andersmans denken en wereld. Eenvoudig Communiceren biedt een zo breed mogelijk aanbod; neem een kijkje in onze webshop.

BoekenBoeien en Daar kun je op rekenen
Aandacht voor taal- en rekenonderwijs heeft grote prioriteit. Een groot hulpmiddel hierbij zijn de series BoekenBoeien.nl en Daar kun je op rekenen van Eenvoudig Communiceren. Dankzij het lezen van spannende verhalen in makkelijk Nederlands leren jongeren in mbo en vmbo ongemerkt de belangrijkste school- en rekentaalwoorden.

logo 25 jaar EC25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar en dat vieren wij met onze lezers. Elke maand geven wij jubileumkorting op een boek en delen wij onze tips. Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws