Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Ralf's blog

Leestip Week van de AlfabetiseringUitgeverij voor de alfabetisering

Elk jaar zijn het er meer: initiatieven in de Week van de Alfabetisering. Geen stad of dorp meer zonder programma waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Voorleesbijeenkomsten bij bibliotheken, openingen van nieuwe 'taalhuizen’, verkiezingen van ‘taalhelden’ – op allerlei ludieke en creatieve manieren brengt men laaggeletterdheid voor het voetlicht.

Aandacht
Een verheugende ontwikkeling. En broodnodig, want vooralsnog neemt het aantal laaggeletterden alleen maar toe. De uitbundige aandacht voor het onderwerp in het laatste decennium heeft helaas niet kunnen verhinderen dat hun aantal is gestegen van 9 procent naar 11,5 procent van de bevolking.

Complex
Het begrip laaggeletterdheid is echter een containerbegrip; mensen kunnen op vele manieren lees- en schrijfproblemen hebben. Bij het grote publiek lijkt soms het idee te leven dat laaggeletterdheid synoniem is voor analfabetisme, en dat is ver bezijden de waarheid. De meeste laaggeletterden kunnen wel degelijk lezen en schrijven, maar niet op het niveau dat nodig is om in onze complexe maatschappij mee te kunnen komen.

Hele jaar
Wij van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren zijn ervan overtuigd dat deze groep vooral gebaat is bij 'meer leeskilometers maken'. Daarom blijven we met onverminderd enthousiasme boeken maken voor laaggeletterden. Niet alleen in de Week van de Alfabetisering, maar het hele jaar door. Zie ons als de 'uitgeverij voor de alfabetisering'.

Leestips
Benieuwd naar romans en andere boeken in makkelijke taal? Volg onze Week van de Alfabetisering-leestips via Facebook en Twitter.

Ralf BeekveldtBlog: Ralf Beekveldt, directeur/uitgever Eenvoudig Communiceren, 5 september 2016

Twitter: @rbeekveldt

LinkedIn: Ralf Beekveldt

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

 

TitanicLeeskilometers maken, ook in het Engels en Duits

Wie onze website regelmatig bezoekt, weet het misschien: we hebben ook een ruim aanbod Vreemde Talen. Gevuld met eenvoudige boeken en verhalen in het Engels en in het Duits. De reden is eenvoudig: Eenvoudig Communiceren maakt deel uit van een groep internationale eenvoudige boeken-uitgeverijen, waartoe ook een Engelse, een Duitse en zelfs een Belgische uitgeverij behoren.

Veroveren
In de eigen landen zijn ReadZone, Spaß am Lesen Verlag en Lezen voor Iedereen gericht op de doelgroep moeilijk lezenden, net als Eenvoudig Communiceren in Nederland. De groep moeilijke of aarzelende lezers die wij met onze eenvoudige boeken willen veroveren, die we over de streep van het lezen willen trekken. Waarvan we hopen dat we ze door het aanbieden van een makkelijk leesconcept zover kunnen krijgen dat ze misschien toch hun neus in een boek willen steken. Zodat zij die geweldige ervaring van dat lezen - dat magische moment dat een hoeveelheid inktstreepjes op een vel papier in je hoofd tot leven komt - óók gewaar kunnen worden.

"Lezen moet voor iedereen zijn"

Alle vier de uitgeverijen zijn er dus voor iedereen die een grote afstand tot lezen heeft. En bij alle vier is de missie gebleven: lezen moet voor iedereen zijn. Wij menen dat het niet past dat er een grote groep buitengesloten wordt. Wij denken dat de ontsluiting van dat lezen via de weg van het makkelijke boek kan gaan. Dat een ontspannen manier van fictielezen mensen helpt om de leesdrempel te nemen. En dat door dit haast argeloze oefenen de leesspieren versterkt worden, en de woordenschat. Leeskilometers maken, het is inmiddels een gevleugelde kreet geworden.

"Ook zij willen als volwassenen geen kinderboeken lezen"

Het zou zonde zijn als we deze Duitse en Engelse boeken niet beschikbaar zouden maken voor ons eigen publiek. Natuurlijk hebben we dan net een andere doelgroep voor ogen: niet zozeer de mensen die moeite hebben met lezen maar meer beginners die zich het Engels of Duits eigen willen maken. Ook zij hebben meestal in aanvang behoefte aan makkelijker boeken, ook zij kunnen niet meteen starten met zware literatuurkost. En ook zij willen als volwassenen geen kinderboeken lezen.

Aanrader
Kijkt u dus bij ons aanbod Vreemde Talen. Bijvoorbeeld Yesterdays Voices bij het Engelse fonds. Zeer rijk geïllustreerde Engelse boeken met weinig en eenvoudige tekst, die toch een goed inkijkje geven in de geschiedenis. 

Ralf BeekveldtBlog: Ralf Beekveldt, directeur/uitgever Eenvoudig Communiceren, 11 juli 2016

Twitter: @rbeekveldt

LinkedIn: Ralf Beekveldt

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

 

Fictie lezen is van levensbelang

Ook in het nieuwe actieplan Tel mee met Taal* is het weer een onderbelicht gebied: fictie lezen als middel om leesvaardigheid te verbeteren. Merkwaardig. Want het biedt veel voordelen om mensen met een laag leesniveau in hun vrije tijd te aan het lezen krijgen. Hun lees- én taalvaardigheid gaat met sprongen vooruit.

Feiten
Even de feiten op een rij. Feiten uit het baanbrekende onderzoek van Suzanne Mol en Adriana Bus van de Universiteit van Leiden naar het belang van vrijetijdslezen. Het onderzoek richtte zich met name op leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar geldt ook voor zwakke lezers en deed uitspraken over (jong-)volwassenen.

Technisch lezen
De conclusie van het onderzoek: jongeren die lezen in hun vrije tijd scoren gemiddeld hoger bij alle taal- en leestesten. Woordenschat, technisch lezen en spelling worden daarnaast sterker beïnvloed door vrijetijdslezen dan door het leren van basisvaardigheden (lees: school). Het lezen van boeken heeft een positief effect op de woordenschat, het leesbegrip en de technische leesvaardigheid. En bij zwakke (volwassen) lezers is dat het sterkst. Moedig zwakke lezers aan om zelfstandig te lezen in hun vrije tijd, stellen de onderzoekers. En help hen bij het vinden van aansprekende boeken op hun eigen niveau.

Leesaanbod
Het onderzoek van Mol en Bus benadrukt de noodzaak van een sterk aanbod in begrijpelijke boeken én de medewerking van bibliotheken. Beide zijn de laatste twintig jaar sterk verbeterd. Nu gaat het erom deze inspanningen verder uit te bouwen en te ondersteunen. Dat kost overigens slechts een fractie van de overige educatiekosten in de bestrijding van laaggeletterdheid. Helaas zwijgt Tel mee met Taal hier in alle talen over.

* Tel mee met Taal, actieplan bestrijding laaggeletterdheid 2016-2018. Een gezamenlijk initiatief van de ministeries van OCW, VWS en SZW om te voorkomen dat laaggeletterde mensen aan de kant komen te staan. Hiervoor wordt 54 miljoen euro uitgetrokken.

Ralf BeekveldtBlog: Ralf Beekveldt, directeur/uitgever Eenvoudig Communiceren, 27 mei 2015

Twitter: @rbeekveldt

LinkedIn: Ralf Beekveldt

 

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

 

Tel mee met Taal: een gemiste kans

Actieplan Tel mee met TaalBegin maart lanceerde het ministerie van OCW het nieuwe actieplan Tel mee met Taal. Met dit robuuste plan probeert het onderwijsministerie – samen met collega-ministeries van VWS en SZW – tegen te gaan dat laaggeletterde mensen aan de kant komen te staan. Daarbij wordt voor een periode van drie jaar maar liefst 54 miljoen uitgetrokken. Hulde! De eerste berichten op internet en social media (#telmeemettaal) zijn lovend – op het extatische af soms. Het is ook niet niks. Waar de strijd tegen laaggeletterdheid tot dusver met bescheiden middelen werd gevoerd, wordt nu een stevig bedrag uit de kast getrokken voor een aanpak die werkelijk wat wil. Het is menens, lijkt het ministerie te willen zeggen.

Bestaande initiatieven
Jammer alleen dat het actieplan zoveel kansen lijkt te missen. De weg naar bestrijding van laaggeletterdheid is een brede, maar blijft in het huidige plan beperkt tot de (grotendeels) bestaande initiatieven van de twee stichtingen die sinds jaar en dag met lezen en schrijven te maken hebben. Het financiële vat is goed gevuld, en het ministerie schenkt gul, maar helaas wordt de straal over slechts twee bekertjes uitgeschonken.

Meer dan alleen educatie
Beste ministerie, de wereld is groter. En bestrijding van laaggeletterdheid is meer dan educatie alleen. Al jarenlang zijn in dit veld veel partijen actief, die met een eigen (vaak innovatieve) aanpak een duit in het zakje doen. Soms al decennia lang, vaak met veel ideologie, enthousiasme en opofferingsgezindheid. Allemaal hebben ze hun nut en waarde bewezen. Zo hebben de boeken en kranten van Eenvoudig Communiceren een duidelijk toegevoegde waarde in het behoud van leesvaardigheid. Recent onderzoek bewijst dat. En ook andere aanbieders (denk aan ETV.nl) worden enorm gewaardeerd in de wereld van laaggeletterdheid.

Waardering
Wordt het niet eens tijd deze partijen ook te stimuleren? De waardering in het veld te vertalen naar waardering van de overheid? Aanbieders van onderdelen die nu in het actieplan ontbreken – digitaal, eenvoudig leesmateriaal, basisvaardigheden – kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Het betreft activiteiten die de stichtingen die nu zo in de prijzen vallen, gewoonweg niet allemaal zelf kunnen doen. Met het nieuwe budget moet dat toch haalbaar zijn.
Ministerie: open de ogen!

Ralf BeekveldtBlog: Ralf Beekveldt, directeur/uitgever Eenvoudig Communiceren, 18 mei 2015

Twitter: @rbeekveldt

LinkedIn: Ralf Beekveldt

 
Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook