Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Rapport Onderwijsraad over de gevolgen van de Coronacrisis

De leesvaardigheid van ‘onze’ lezers holt achteruit. Dat komt doordat de scholen en bibliotheken zo lang dicht zijn geweest en doordat er thuis vaak geen boeken zijn. Dat blijkt uit het vandaag [dinsdag 9 juni 2020) gepubliceerde Rapport van de Onderwijsraad over de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs.

Het rapport stelt: 'De Onderwijsraad herhaalt de oproep uit het advies Lees!: Start een leesoffensief en houd dat onverminderd vast. Scholen hebben hierin een belangrijke taak, maar zij mogen er niet alleen voor staan. Het bevorderen van ‘diep’ lezen moet een speerpunt zijn voor de landelijke overheid, gemeenten, scholen en bibliotheken samen. Dat vergt krachtig, structureel beleid en extra investeringen. Het is aan de overheid ruime en langdurige financiering toe te kennen aan organisaties die scholen ondersteunen bij het leesoffensief.'

Eenvoudig Communiceren doet hierbij een eigen oproep aan alle organisaties die scholen ondersteunen bij het vergroten van de leesvaardigheid van leerlingen: Investeer niet alleen in projecten die aan leesbevordering doen, maar ook in trainingen ‘leesvaardigheid bevorderen’ voor docenten die lesgeven aan de risicogroepen zoals die hierboven genoemd worden. En bedenk dat interventies alleen succes hebben als ze aansluiten bij de belevingswereld van de leerling én bij zijn leesniveau. Met andere woorden: zorg voor voldoende passend leesaanbod!

Bron: Rapport 'Vooruitzien voor jonge generaties', onderstreping door Eenvoudig Communiceren.

25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.


Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws