U kent Eenvoudig Communiceren waarschijnlijk als een uitgeverij met makkelijke edities in eenvoudig Nederlands. Maar wij publiceren ook eenvoudige Engelse, Duitse en binnenkort Spaanse titels. Al deze publicaties zijn nu overzichtelijk te vinden bij Rongo Books: het platform voor eenvoudige anderstalige titels.

Rongo Books
Rongo Books is een verzameling van makkelijke boeken in twee – en binnenkort 3 – talen: Engels, Duits en Spaans. Per taal bevat de website verschillende series op verschillende taalniveaus. Op elk taalniveau zijn er dus boeken te vinden, die u helpen uw leesvaardigheid in die taal te vergroten, uw woordenschat te verbeteren en uw inzicht in het grammaticale ritme te versterken.

Lees op je eigen niveau

De series zijn gerangschikt op niveau. Maar ze richten zich ook op verschillende leeftijdsniveaus. Per taal zijn er vereenvoudigde klassiekers te vinden, maar ook vergemakkelijkte hedendaagse literatuur, alsmede boekenreeksen met meer illustraties of foto’s, of rond specifieke thema’s. 

Digitaal of papieren boek

Kijk per taal rond. U kunt de boeken op twee manieren kopen. Digitaal of als papieren boek. Digitaal kunt u de boeken lezen in een eigen beveiligde omgeving. Als papieren boek krijgt u het boek toegestuurd. De verzend- en portokosten worden in dat geval in de shop aangegeven.