Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Schrijven met de hand en lezen van papier goed voor taalvaardigheid

Lees en Schrijf! Extra schrijvenDinsdag 23 januari was de internationale dag van het handschrift. Op deze dag werd stilgestaan hoe belangrijk schrijven met de hand nog steeds is. Het Platform Handschriftontwikkeling pleit zelfs voor een apart schoolvak ‘schrijven’. Schrijven met de hand is belangrijk voor de motoriek en de creatieve ontwikkeling. Het zorgt voor betere schoolse vaardigheden als lezen, spellen en schrijven. Schrijven met de hand heeft dus voordelen boven typen. Dit geldt ook voor lezen van papier. Dit leidt tot beter tekstbegrip dan bij lezen van scherm. Daarom zorgt Eenvoudig Communiceren voor een breed aanbod van boeken in begrijpelijke taal voor zwakke lezers.

Betere verankering in het geheugen
Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Goed leren schrijven is voor kinderen van groot belang. Schrijven zorgt ervoor dat in de hersenen allerlei verbindingen worden gelegd. Hierdoor verbetert de concentratie, de fijne motoriek en de snelheid van het denken. Schrijven met pen en papier zorgt voor een betere verankering in het geheugen en draagt daarmee bij aan letterkennis, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Hoe ik talent voor het leven kreeg‘Mentale kaart’
Lezen van papier leidt tot beter tekstbegrip dan lezen van een scherm, blijkt uit Noors onderzoek (Mangen et al. 2013). Bij papier kun je het gewicht, de textuur en de dikte van het gedrukte materiaal voelen. Je kan makkelijk zien waar een tekst begint, waar die eindigt en waar jij precies bent als je aan het lezen bent. Je kunt snel en op allerlei manieren door de tekst bladeren. Dit geeft je als lezer een ‘mentale kaart’ van de tekst en deze kaart helpt je hersenen bij het verwerken van de tekst. Zo wordt volgens de Noorse onderzoekster een relatie gelegd tussen wat je voelt en wat je ziet.
Voor Eenvoudig Communiceren bevestigen dit soort onderzoeken het belang zich in te blijven zetten voor toegankelijke boeken voor zwakke lezers.

Kanttekening
Of lezen van papier en schrijven met de hand ook voor de toekomstige generaties, die immers veelal digitaler opgroeien, van belang zal blijven en de voorkeur moet hebben boven digitaal lezen en schrijven, is nog maar de vraag. Voor de zwakke lezers van nu geldt, net als voor de huidige generatie studenten: Maak aantekeningen met pen op papier en print digitale teksten uit voor een beter tekstbegrip en meer inzicht!

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws