Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Succesvol voorbereiden op het inburgeringsexamen

Bij het leren van een nieuwe taal is fictie lezen een voorwaarde voor succes. Om die reden biedt Eenvoudig Communiceren veel verhalen, speciaal geschreven voor nieuwkomers om hun taalvaardigheid op plezierige wijze te trainen. Lezen is onderdeel van Nederlands leren. Onze boeken zijn dus bij uitstek geschikt in combinatie met het leren van Nederlands. We werken dan ook vaak samen met taalaanbieders. Vanuit dat perspectief besteden we hier aandacht aan twee boeken van uitgeverij Ad Appel die succesvol voorbereiden op de taaltoets van het inburgeringsexamen.

Basisexamen Inburgering
Met het boek Basisexamen Inburgering leer je alle 1200 woorden die je moet leren voor het examen. De uitgave is geschikt voor alle volwassen buitenlanders die beginnen met Nederlands leren. Het boek is laagdrempelig, toegankelijk en attractief voor hoogopgeleiden én laagopgeleiden. Elk hoofdstuk van dit boek biedt woordenBasisexamen Inburgering en zinnen aan met behulp van dagelijkse thema's, zoals het huis, de familie, de school, het werk en de Nederlandse cultuur.

Bij dit boek hoort ook een website. De website www.basisexameninburgering.nl is ook beschikbaar via www.oefenen.nl en biedt oefeningen, vertalingen en geluidsbestanden. Je studeert volgens een beproefde methode van luisteren en nazeggen. Op die manier leer je niet alleen de betekenis van woorden, maar oefen je ook de uitspraak. Daarnaast is er een app (voor tablets) ontwikkeld bij het boek – beschikbaar via Google Play Store en iTunes. Aanvullend lesmateriaal en handleidingen voor begeleiders van studenten zijn beschikbaar op www.adappel.nl.

Inburgeringsexamen A2Inburgeringsexamen A2
Het boek Inburgeringsexamen A2 biedt de unieke mogelijkheid om zelfstandig te studeren voor het inburgeringsexamen. Het is pittig, maar leidt wel tot het gewenste resultaat. Het is voor studenten goed bruikbaar voor zelfstudie en ook prima inzetbaar in een inburgeringsklas of bij privéles.

In het boek staan honderden oefeningen voor alle onderdelen van het taalexamen voor de inburgering. De oefeningen zijn afgestemd op het taalniveau A2 volgens het Europees Referentiekader (CEFR). Door een speciale presentatie van grammaticale onderwerpen worden zinsconstructies zonder moeilijke uitleg aangeleerd en ingesleten. Luisterteksten in de vorm van dialogen, spreekoefeningen en andere audio zijn eenvoudig toegankelijk via www.adappel.nl. De lees- en luisterteksten bieden een realistisch beeld van het alledaagse leven in het Nederland van nu.

Aanvullen met fictie lezen
Bovenstaande studieboeken zijn uitermate geschikt in combinatie met de ‘makkelijk lezen’ verhalen van Eenvoudig Communiceren. Neem bijvoorbeeld de serie Een dag in.. met korte verhalen over leven in een nieuw land. Ook geschikt om ‘leeskilometers’ te maken is de serie De Leesstraat, met extra makkelijke verhalen voor de beginnende taalleerder Nederlands.

Boeken voor inburgeraars óver Nederland
Naast fictie bieden we ook ‘makkelijk lezen’ boeken over het leven in Nederland en de geschiedenis en typische gebruiken, speciaal geschreven voor nieuwkomers. Kijk eens naar:

Eenvoudig Communiceren
Keurmerk Makkelijk LezenVoor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook
Bekijk nieuwsarchief

Nieuws