Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Vergeet de aarzelende lezer niet!

Lezen. Het moet voortdurend een punt van aandacht zijn op scholen. Wij juichen het initiatief ‘Bibliotheek op School’ dan ook van harte toe. Maar laten we zorgen dat ‘lastige lezers’ niet buiten de boot vallen!

GetekendVoor het intensieve-stimuleringstraject ‘Bibliotheek op School’ worden extra middelen ingezet om een serieuze slag te maken in het bevorderen van lezen op school en thuis. En dat werkt, blijkt uit recent onderzoek. Waar de aandacht voor leesactiviteiten terugliep op scholen die niet deelnamen aan Bibliotheek op School, hielden basisscholen die wél deelnamen aan het traject de leesactiviteiten op peil. Goed nieuws.

Onder waterMaar we zijn er nog niet. Met name op het gebied van de aarzelende en ‘onwillige’ lezer valt er nog terrein te winnen. Een van de leesbevorderende activiteiten is bijvoorbeeld het vrij lezen. Dat heeft positief effect, maar dit lijkt alleen op te gaan voor kinderen op de basisschool die toch al lezen. Ook op het vmbo worden ‘lastige lezers’ te weinig bereikt. Voor hen is meer begeleiding wenselijk. Voorlezen blijkt een goede leesbevorderingsactiviteit. Zowel voor lezers als voor nog-niet-zo-heel-veel-lezers.

En dan zijn er natuurlijk de toegankelijke boeken van Eenvoudig Communiceren. Want voorlezen is pas de eerste stap. Uiteindelijk is het belangrijk dat jongeren zelfstandig lezen. Zij moeten, zoals uitgever Ralf Beekveldt eerder dit jaar zei aan de tafel van Koffietijd, leeskilometers maken om echt verandering te weeg te brengen. En lezen vraagt om onderhoud. Men moet blijven lezen, ook na het halen van een diploma, om zich soepel te kunnen redden in de maatschappij. Eenvoudig Communiceren publiceert makkelijk te lezen boeken voor zowel de basisschool als voor het middelbaar en volwassenonderwijs. Ook dit jaar staat er weer veel spannends op ons leesmenu. Kijk maar in onze nieuwe catalogus!

25 jaar eenvoudig communiceren25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.


Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws