Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Cijfers

Het is een misverstand om te denken dat iedereen goed leest. Zo'n 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben grote moeite met lezen en schrijven: bijvoorbeeld dyslectici, inburgeraars en volwassenen die het lezen zijn verleerd. En bijna 25% van de jongeren kampt met een leesachterstand. De Algemene Rekenkamer becijferde in 2016 dat een op de zeven inwoners van Nederland laaggeletterd is.  

Volwassenen
Enkele cijfers over volwassenen die veel moeite hebben met lezen en schrijven in Nederland:
- 32% van de mensen in de laagste inkomenscategorie
- 28% van de ouderen
- 25% van de mensen in de WAO
- 18% van de werklozen
- 6% van de beroepsbevolking
(Bron: Stichting Lezen & Schrijven).

Jongeren
Bijna 25% van de jongeren verlaat de lagere school met een leesachterstand van minstens twee jaar. Gedurende de middelbare schooltijd wordt deze achterstand meestal niet ingehaald (o.a. proefschrift S.E. Mol, 2010 Universiteit Leiden).

Dyslectici
Ruim 0,7 miljoen mensen hebben last van woordblindheid (dyslexie), bij volwassenen is dit vaak niet vastgesteld in een diagnose (Bron: Woortblind).

Visuele beperkingen
Er zijn ruim 0,6 miljoen blinden en slechtzienden in Nederland (Bron: Viziris).

Verstandelijke beperking
Nederland telt ruim 100.000 verstandelijk gehandicapten (Bron: Sociaal- en Cultureel Planbureau).

Anderstaligen
Voor honderdduizenden burgers is Nederlands hun tweede taal.