Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Lezen moet je bijhouden

Uit enkele schokkende onderzoeksresultaten naar de taalvaardigheid van vmbo-scholieren blijkt heel duidelijk dat lezen een vaardigheid is die je bij moet houden.

Verlies van taalvaardigheid in de zomervakantie
Voor dit onderzoek is aan de start van het eerste vmbo-schooljaar de taalvaardigheid van leerlingen gemeten.  Aan het einde van dit jaar is hun gemiddelde taalvaardigheid iets gestegen. Tot zover gaat het goed. Maar na de grote vakantie blijkt hun taalvaardigheid afgenomen te zijn in vergelijking met de periode voor de grote vakantie! 

Daarna wordt het niet beter met de taalvaardigheid. Want het onderzoek laat zien dat de gemiddelde taalvaardigheid van leerlingen aan het einde van het tweede vmbo-leerjaar is gedaald tot onder het niveau dat zij op de basisschool hadden! (Bron: Lezen in het vmbo, ISBN 978 90 5972 243 9, pag. 55 – 77: De leesvaardigheid van vmbo-leerlingen door Hilde Hacquebord.)

Inmiddels zijn ze er op de meeste middelbare scholen wel achter gekomen dat er jaren te weinig aandacht is besteed aan leesonderwijs. Taal- en rekenen krijgen daarom weer een centrale plaats in het onderwijs. Niet in de laatste plaats omdat deze vaardigheden een direct effect hebben op de schoolprestaties van leerlingen.

Functioneel analfabeten
Op deze manier wordt het ook begrijpelijk dat veel volwassenen, die vroeger op school lezen hebben geleerd, de vaardigheid later grotendeels verliezen. Dit noemen wij functioneel analfabeten. Deze mensen hebben wel technisch lezen geleerd, maar waren er nooit goed in. Waarschijnlijk hadden zij grote moeite met begrijpend lezen en ook leerproblemen, die leidden tot een lage opleiding of het vervroegd verlaten van school. En omdat ze niet goed zijn in lezen, doen ze het in hun vrije tijd ook nooit meer. Gevolg is dat ze de vaardigheid grotendeels verleren.