Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Problemen met begrijpend lezen

Wat is begrijpend lezen en wat zijn de problemen?
Veel jongeren en volwassen met een leesachterstand kunnen vaak technisch wel lezen, maar hebben moeite met begrijpend lezen. Het begrijpen van een tekst dus. Tekstbegrip heeft te maken met veel oefenen met lezen en woordenschat. Sommige mensen moeten zich nog te veel concentreren op technisch lezen, waardoor het begrip van een tekst achterblijft. Anderzijds is gebrek aan woordenschat een probleem.

Wat doe je als een woord niet kent of een zin niet snapt?
Een geoefende lezer heeft sowieso meer grip op een tekst, omdat hij of zij meer voorkennis heeft over een onderwerp. En ook omdat hij zich leesstrategieën heeft eigen gemaakt. Hij is bijvoorbeeld gewend eerst naar de titel en de kopjes te kijken. Zo vormt hij zich al een beeld van waar de tekst over gaat. Een geoefende lezer die een woord niet kent, kan de betekenis zo makkelijker afleiden uit de tekst.

Een geoefende lezer weet ook beter hoe je een woord uitspreekt, hij snapt bijvoorbeeld dat appèl iets anders is dan appel. Dit wordt ‘verklanken’ genoemd. Ook voor dyslectici is het gebruik maken van leesstrategieën en het verklanken moeilijker.

Eenvoudige teksten helpen
Veel oefenen met lezen is dus belangrijk voor mensen die moeite hebben met begrijpend lezen. Maar teksten mogen niet te moeilijk zijn, dat werkt demotiverend. Daarna is het zaak de moeilijkheidsgraad stap voor stap op te bouwen. Ook is het belangrijk dat de tekstinhoud aansluit bij de lezer. Cruciaal is het opbouwen van een leesroutine. Als iemand meer leesroutine krijgt, wordt lezen makkelijker. Dan kan hij of zij er pas van gaan genieten en er beter in worden. 

Grote letter boeken
De boeken van Eenvoudig Communiceren worden wel eens verward met grote letter boeken. Belangrijk verschil is dat de teksten van onze boeken zijn aangepast of geschreven op een eenvoudig taalniveau. Dat betekent: minder moeilijke woorden, kortere zinnen en heldere structuur. Onze boeken hebben wel een grotere letter dan ‘gewone’ leesboeken, omdat dat makkelijker leest. Maar de letters zijn in de regel kleiner dan van grote letter boeken. 

Voorlezen van mensen met dementie
Onze boeken kunnen overigens goed gebruikt worden door mensen met een lichte leeshandicap in combinatie met concentratie- of leerproblemen. Ook zijn ze heel geschikt voor het voorlezen van mensen met dementie. 

Leesboeken dyslexie
Door de grotere letter, het eenvoudigere taalgebruik en de overzichtelijke pagina’s zijn onze boeken ook geschikt voor kinderen met dyslexie en voor volwassenen met ernstige vorm van dyslexie en/of een leesachterstand. Doordat zij minder moeite hebben met onze boeken, kunnen ze oefenen met (sneller) lezen en hun zelfvertrouwen opbouwen.