Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

Vrijetijdslezen

Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije tijd lezen, lezen steeds beter in vergelijking tot hun minder vaak lezende leeftijdgenoten. En dit effect wordt elk schooljaar zelfs sterker! Dat blijkt uit vele onderzoeken.

Positieve spiraal
Thuis (voor)lezen zet een positieve spiraal in gang. Omdat goede lezers meer plezier beleven aan het lezen van boeken zullen ze er vaker voor kiezen om in hun vrije tijd te lezen, waardoor hun woordenschat verder toeneemt en hun leessnelheid, spellingvaardigheid en tekstbegrip groter worden dan die van leeftijdsgenoten die geen boeken lezen buiten schooltijd. Helaas is het ook andersom het geval; minder vaardige lezers kunnen in een negatieve spiraal terecht komen. Zie het item ‘Teksten op het juiste niveau’.

Het verband tussen lezen in de vrije tijd en de woordenschat, het technisch lezen en het intelligentieniveau wordt met elk schooljaar sterker. Het percentage woordenschat dat te verklaren is door boeken lezen:
- 12% in de woordenschat van peuters en kleuters
- 13% in de woordenschat in de middenbouw
- 19% in de bovenbouw van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school, 
- 30% van de hogere klassen van de middelbare school
- 34% op hbo- en universiteitsniveau. 

Zwakke lezers bleken betere basisvaardigheden, zoals kennis van het alfabet en fonologische bewustzijn, te hebben als ze aangaven te lezen in hun vrije tijd. Doordat deze leerlingen meer momenten hebben waarop ze deze vaardigheden kunnen oefenen, worden ze beter in het lezen van teksten dan zwakke lezers, die minder vaak lezen.