Bel ons: 0031 20 520 60 70

Skip to Main Content »

You're currently on:

vooraankondiging 19 maart jubileum

Na de succesvolle aftrap in januari, is het op 19 maart tijd voor de tweede feestelijke bijeenkomst ter ere van het 25-jarig bestaan van Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Plaats van handeling is wederom boekhandel Scheltema op het Rokin in Amsterdam. Deze keer ligt de nadruk niet op het jubileum zelf (al zal de jubileum-glossy RALF ook hier rijkelijk uitgedeeld worden), maar op makkelijk-lezenboeken voor de jeugd.


PISA schudt de boel wakker!
Zoals in het PISA-onderzoek 2018* naar voren kwam, lezen jongeren geen boeken meer. Of, nu ja, nauwelijks meer. In elk geval niet vrijwillig.
Dat geldt niet alleen voor jongeren met een leeshandicap. Ook jongeren die klaargestoomd worden voor de universiteit lezen niet graag. Nu is voor die laatste groep het belang van lezen evident: zonder leesvaardigheid geen universitaire opleiding. En zonder universitaire opleiding geen hoge functie in het werkende leven. Voor deze jongeren is een plan van aanpak uitgezet. Leesvaardigheid wordt bevorderd door gelaagde teksten uit te kiezen, en met leerlingen te praten over symboliek en onderliggende betekenissen.

Doe normaalEenvoudig Communiceren gaat - al 25 jaar -  de uitdaging aan
Eenvoudig Communiceren maakt boeken voor die andere groep jongeren.
Jongeren die geen boodschap hebben aan symboliek. Voor wie zoeken naar het verhaal onder het verhaal te hoog gegrepen is. Maar ook zij hebben leesvaardigheid hard nodig. Want, zoals Yvonne Kroonenberg zo mooi schetste op onze eerste jubileumbijeenkomst in januari: je kunt tegenwoordig nauwelijks je auto wassen zonder eerst een lap tekst door te moeten nemen. Ook in het praktijkonderwijs, en in de loopbaan die daaruit voortkomt, wordt steeds meer met tekst gewerkt, denk bijvoorbeeld aan de reflectieverslagen die in veel sectoren vereist zijn.

ShockLeeskilometers door leesplezier
Voor deze groep jongeren is het vooral belangrijk om veel leeskilometers te maken. En leeskilometers maak je het snelst als je er plezier aan beleeft. Daarom geeft Eenvoudig Communiceren naast boeken voor volwassenen ook veel toegankelijke jongerenboeken uit. Bijvoorbeeld makkelijke edities van bestseller-auteurs als Mel Wallis de Vries, maar ook oorspronkelijk werk van onze eigen gespecialiseerde auteurs.

Actieplan leesachterstand jongeren
Wij zijn van mening dat het juist voor jongeren met een leesachterstand belangrijk is om een volwaardig actieplan neer te zetten, breed gedragen door overheid, onderwijs en iedereen die het jongerenboek een warm hart toedraagt. Waar veel boekwinkels nu bijna geen boeken op een lager taalniveau aanbieden 'omdat er toch niemand voor komt', zou zo’n plan ervoor moeten zorgen dat ook moeizame lezers zich in een boekwinkel durven te wagen. Bijvoorbeeld door ook prijzen uit te reiken aan jongerenboeken op lager taalniveau. En door deze boeken aantrekkelijk en makkelijk vindbaar uit te stallen in boekhandels en bibliotheken.

We brengen het onderwerp jongeren en lezen graag onder de aandacht tijdens de feestelijke bijeenkomst op 19 maart in Boekhandel Scheltema in Amsterdam, van 17.00 tot 19.00. Het gevarieerde programma staat garant voor een interessante avond, en na afloop krijgt u een rijk gevulde goodiebag mee.

U kunt zich aanmelden via info@eenvoudigcommuniceren.nl.

Tot 19 maart!

*) PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat driejaarlijks de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen meet.

25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.


Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook

Bekijk nieuwsarchief

Nieuws