Boeken voor jongeren

Op deze pagina krijg je een overzicht van alle boeken die geschikt zijn voor jongeren vanaf 12 jaar tot ongeveer 18 jaar.

Eenvoudig Communiceren werkt met een doorlopende leeslijn. Dat wil zeggen dat we van de leesniveaus van A1 (extra makkelijk) tot en met B1 (eenvoudig) steeds een flink aantal boeken aanbieden. Meestal staan die boeken in een serie. Hieronder kun je alle series vinden die boeken voor jongeren bevatten. Ze staan oplopend in moeilijkheidsgraad gesorteerd en achter iedere serie staat de leeftijd, het leesniveau en het thema. Klik je op een serie, dan kom je in de webshop terecht op de pagina waar meer informatie over deze serie staat, en waar je alle leverbare boeken uit deze serie vindt.

In eenvoudige taal en ondersteund door coole graphics lezen jongeren over hun leeftijdsgenoten. De verhalen gaan over alledaagse dingen waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. De serie Flitsen is zowel geschikt voor ISK/OKAN-leerlingen als voor taalzwakke leerlingen in het praktijkonderwijs. De auteurs zijn NT2-docent. Het leesniveau ligt op A1/A2. Voor kinderen van 12 tot 15 jaar.
De spannende verhalen uit de Schaduw-reeks gaan over onwaarschijnlijke gebeurtenissen. De tieners in deze verhalen leven op de grens van werkelijkheid en magie. De lezer wordt meegesleept in een wereld vol fantasy-figuren en vraagt zich af: is overleven mogelijk? Het leesniveau ligt boven A2. Voor kinderen vanaf 12 jaar.
De reeks BoekenBoeien.nl bestaat uit twintig spannende, makkelijk te lezen boeken met een unieke opzet. In elk deel van de reeks zijn namelijk schooltaalwoorden verwerkt. In totaal gaat het om 1600 schooltaalwoorden uit de Basislijst schooltaalwoorden vmbo die is samengesteld door het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA). De boeken zijn ontwikkeld voor leerlingen in de eerste twee jaar van het vmbo, maar ook heel nuttig voor sommige leerlingen in VSO en praktijkonderwijs. De reeks wordt ook ingezet op taalzwakke basisscholen in groep 8. In het Vlaamse onderwijs zijn de boeken vooral geschikt voor de B-stroom in de eerste graad van het middelbaar onderwijs en voor leerlingen in het BuSO. Het leesniveau is A2/B1. Voor jongeren vanaf 12 jaar.
De Reality Reeks biedt herkenbare, spannende verhalen over jongeren die te maken krijgen met moeilijke situaties. Zoals, pesten, (seksueel) geweld, groepsdruk, eetproblemen, homoseksualiteit en drankmisbruik. Ook lastige thema’s uit andere culturen, zoals gearrangeerde huwelijken en eerwraak, komen in deze rauwe, realistische serie aan bod. Het leesniveau is A2/B1. Voor jongeren van 12 tot 15 jaar.
Jongeren brengen vaak meer tijd door in de buitenwereld dan thuis. Maar is er thuis iets mis? Dan heeft dat grote impact op hun leven. Hoe redden zij zich en van wie krijgen ze hulp? Het leesniveau van de serie Thuisfront is A2/B1. Voor jongeren van 14 tot 18 jaar.
Aansluitend op de succesvolle serie BoekenBoeien.nl (zie pagina 32) bieden wij de reeks: Daar kun je op rekenen! In deze serie zijn 640 ‘rekentaalwoorden’ verwerkt. Tijdens het lezen van de meeslepende verhalen komen leerlingen op een laagdrempelige manier in aanraking met rekenbegrippen. Doordat de woorden onderdeel uitmaken van een spannend verhaal, krijgen leerlingen ongemerkt de betekenis mee van de rekentaalwoorden. Het leesniveau is A2/B1. Voor jongeren vanaf 12 jaar.
Superrr is een serie van tien makkelijke boeken, speciaal voor leerlingen in het ISK/OKAN. Rik, Elena, Omer, Daan, Emma en Ahmad werken in supermarkt De Giraf en maken van alles mee. Door het lezen van deze verhalen gaat de taalvaardigheid met sprongen vooruit. De serie is geschreven door ISK-docent Mirjam Eppinga. Het leesniveau van deze reeks ligt net boven A1. Voor kinderen van 14 tot ca. 18 jaar.
Wie ziet het talent van dat ene kind? Dat zich verzet en opstandig is, of eenzaam en verdrietig? Of dat juist altijd opvallend behulpzaam en zorgzaam is? Op een speelse manier laten de schrijvers van de serie Het talent van … bovenbouwers ervaren dat iedereen talenten heeft. En zij moedigen aan die talenten te ontdekken en te gebruiken. Het leesniveau van deze serie ligt onder 1F, rond AVI midden 7. Geschikt groep 7/8 van het primair onderwijs.
Leeslicht Young Adults is een serie bekende YA-titels die ‘hertaald’ zijn in toegankelijke taal. Hetzelfde verhaal, maar dan in een makkelijk jasje. Jongeren lezen graag wat op dit moment in is. Schrijvers als Khalid Boudou, Mel Wallis de Vries en Judith Visser zijn populair. Deze serie is bedoeld voor anderstalige jongeren die al een aardige woordenschat hebben en voor jongeren in het praktijkonderwijs en het vmbo. Ook voor mbo (Entree en Niveau 2) bevat deze serie enkele geschikte titels. Differentiëren wordt zo heel makkelijk. Lees met je hele groep dezelfde titel en laat de minder snelle lezers (eerst) de hertaling oppakken. Het leesniveau is A2/B1. Voor jongeren vanaf 12 jaar.
De Leesstraat is een serie korte verhalen voor lezers die op weg zijn naar A2. De serie is geschikt voor zowel NT1 als NT2. De jongerenverhalen passen ook goed in het vso, het praktijkonderwijs en in de ISK.
In de geschiedenis vinden we vaak dingen terug die we ook in deze tijd nog herkennen. Ook biedt kennis van de geschiedenis ons de kans te leren van he verleden. De serie Heftige Historie is geschikt voor jongeren vanaf een jaar of 10, én voor volwassenen. De illustraties vertellen, samen met de extra eenvoudige en korte tekst, een verhaal uit de wereldgeschiedenis. Het unieke van deze serie is dat de lezer alle verhalen leest vanuit één hoofdpersoon, en zo als het ware alles zelf meemaakt en ontdekt. Achter in ieder deel staat informatie over de tijd waarin het verhaal speelt, evenals discussie- en groepsopdrachten.
Veertien – de tijd van je leven gaat over jongeren die 14 jaar zijn, en die in een heel andere tijd of op een heel andere plek leven. Hoe ziet hun leven eruit? Wat vinden zij van hun leven? Welke hoogte- en dieptepunten maken zij mee? Een eyeopener voor veel jongeren, als ze lezen hoe iemand van hun eigen leeftijd al gladiator wordt, of als slaaf moet werken of de koningin van Egypte wil worden. Het leesniveau is A2/B1. Voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
Het lijkt een onmogelijke opgave: een klas die niet graag leest enthousiast krijgen voor ‘stoffige’ literaire klassiekers. En toch, het zou zo mooi zijn als ze er wél mee in aanraking kwamen. Want lezen van literatuur kan juist voor deze groep doorgaans zwakkere lezers bijdragen aan hun integratie in de maatschappij en aan hun ontwikkeling tot betrokken burgers. Daarom heeft Eenvoudig Communiceren de serie Literatuur voor beginners ontwikkeld. Eigentijds vormgegeven, in toegankelijke taal herschreven meesterwerken uit de canon van de Nederlandse literatuur, speciaal gericht op minder vaardige lezers tussen 12 en 18 jaar.
De serie mini thriller bestaat uit twee boeken geschreven door Marlies Verhelst. De boeken zijn bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar en kunnen los van elkaar worden gelezen. In de serie volg je Nura die op het Rijnhout College zit. Zij heeft een bijbaan, net als veel anderen op haar school. Maar Nura maakt ook vreemde dingen mee.

Natuurlijk staan taal, rekenen en burgerschap altijd al in de schijnwerpers in het praktijkonderwijs. Maar dit jaar heeft de onderwijsinspectie aangekondigd meer toe te zien op het verbeteren van deze basisvaardigheden van leerlingen in het praktijkonderwijs. Op het gebied van leesvaardigheid draagt uitgeverij Eenvoudig Communiceren haar steentje bij. Want wat is de beste manier om beter te worden in lezen? Leeskilometers maken! En dat gaat moeiteloos met de makkelijke leesboeken van EC.

Eenvoudig Communiceren heeft talloze toegankelijke leesboeken voor het praktijkonderwijs. In deze flyer staan de meest geschikte boekenpakketten voor het praktijkonderwijs geordend op onderwerp. We hebben boeken over sport, over muziek, over verschillende beroepen, en nog veel meer.

De boeken zijn per pakket ook ingedeeld op leesniveau, van A1 naar A2/B1. Zo weet je zeker dat het boek niet alleen aansluit bij de belevingswereld, maar ook bij het niveau van de leerling.

Toen de Reality Reeks van Marian Hoefnagel uitkwam, liep deze meteen als een trein. Vandaag de dag zijn de thema's en verhaallijnen nog steeds relevant. Maar in de afgelopen vijftien jaar zijn er natuurlijk nieuwe thema's en fenomenen bijgekomen in de jongerencultuur. Daarom vonden we dat het tijd werd voor een nieuwe serie: Reality Reeks 2.0. De boeken zijn geschreven op leesniveau A2, voor jongeren vanaf 12 jaar. 

Hoe kun je leerlingen met een laag taalniveau stimuleren om te lezen? Simpel: met ons interactieve boek Lees-Game!

Lees-Game bestaat uit 11 rondes waarbij elke leerling een rol krijgt, bijvoorbeeld die van Sherlock Holmes of Watson. De leerlingen moeten de tekst van hun personage voorlezen en samen met hun klasgenoten raadsels oplossen die aan het eind van elke ronde staan. Iedere ronde begint daarnaast met een aantal vragen over de voorgaande ronde. 

Dit boek is ontwikkeld voor leerlingen op het praktijkonderwijs, vmbo, in de bovenbouw van PO en op zomerscholen.

De CHANGE-serie is voor iedereen die verandering wil zien in de wereld. Of het nu gaat om migratie, klimaat, gendergelijkheid of de invloed van het kolonialisme. De boeken zijn een toegankelijk begin van discussies die hout snijden. Want alleen zo kom je verder met elkaar. In een wereld waar het informatieaanbod alleen maar stijgt en veel fake news de ronde doet, is het belangrijk dat je basiskennis is gestoeld op betrouwbare bronnen. De CHANGE boeken zijn daar een goed handvat voor: beknopte en overzichtelijke non-fictie over urgente thema’s. Gebeurtenissen, feiten, helden, alles komt aan bod in minder dan 90 pagina’s. Met vlotte en activistische pen geschreven op leesniveau B1<B2. Zo ben je in een mum van tijd bijgespijkerd.