Partners

Eenvoudig Communiceren werkt op verschillende manieren samen met publieke en private partijen. Zelf zijn we niet afhankelijk van subsidies (maar alle ondersteuning is welkom).

Doel van de samenwerking is meestal: zoveel mogelijk mensen bewust te maken van het feit dat er heel veel mensen moeite hebben met lezen. En dat daar iets aan te doen is! Soms ontwikkelen we gezamenlijk product: bijvoorbeeld een nieuwe boekenserie of een E-learningomgeving.

Met deze partijen werken we samen: