Eenvoudige taal

Eenvoudig communiceren is een vak apart. We hebben er zelf richtlijnen voor ontwikkeld. Hoe doen we het?

 

1. De lezer 

We denken vanuit de lezer: Hoeveel voorkennis heeft de lezer? Voor een goed begrip van een tekst zijn niet alleen woordenschat en leesvaardigheid van belang, maar ook de voorkennis. Dit wordt vaak onderschat. Daarom leggen wij altijd veel uit in onze teksten. En we geven voorbeelden. Voorbeelden laten het verband zien tussen de informatie in de tekst en het dagelijks leven van de lezer.

 

Onze teksten zijn echter niet kinderachtig of betuttelend. Zo worden moeilijke woorden niet per se vermeden, maar op een duidelijke manier uitgelegd. Een eenvoudige tekst bevat dezelfde boodschap als andere teksten, maar dan in duidelijk leesbare en begrijpelijke taal.

 

2. Eenvoudige opbouw en grammatica

Een eenvoudig te lezen tekst heeft steeds een andere opbouw dan een 'normale tekst'. Zo is een eenvoudige tekst:

 

  • - chronologisch;
  • - duidelijk;
  • - geordend;
  • - niet met details geladen;
  • - niet met ingewikkelde zinsconstructies geladen.

 

3. Vormgeving

De vormgeving is bijna even belangrijk als de inhoud. Onze richtlijnen zijn: het gebruik van

 

  • - een groot lettertype;
  • - veel 'witruimte';
  • - afwisseling door gebruik van kleur en beeld. Want een foto of tekening maakt een tekst niet alleen aantrekkelijker, maar zegt soms meer dan duizend woorden.

 

Wilt u meer informatie over het toegankelijk maken van teksten? Neem gerust contact met ons op 020  520 60 70 en vraag naar Jérôme Jacquot (of mail: j.jacquot@eenvoudigcommuniceren.nl).