Eenvoudig communiceren is een vak apart. We hebben er zelf richtlijnen voor ontwikkeld. Hoe doen we het?

1. We denken vanuit de lezer 
Hoeveel voorkennis heeft de lezer? Voor een goed begrip van een tekst zijn niet alleen woordenschat en leesvaardigheid van belang, maar ook de voorkennis. Dit wordt vaak onderschat. Daarom leggen wij altijd veel uit in onze teksten. En we geven voorbeelden. Voorbeelden laten het verband zien tussen de informatie in de tekst en het dagelijks leven van de lezer.

Onze teksten zijn echter niet kinderachtig of betuttelend. Zo worden moeilijke woorden niet per se vermeden, maar op een duidelijke manier uitgelegd. Een eenvoudige tekst bevat dezelfde boodschap als andere teksten, maar dan in duidelijk leesbare en begrijpelijke taal.

2. We houden de opbouw en grammatica eenvoudig
De opbouw van een eenvoudig te lezen tekst is anders dan die van ‘normale’ teksten. Zo is een eenvoudige tekst altijd chronologisch. Verder is het belangrijk om hoofd- van bijzaken te scheiden. Dat kan betekenen dat veel details worden weggelaten. Ingewikkelde zinsconstructies en te veel passieve zinnen worden vermeden, want ook dat maakt een tekst veel duidelijker.

3. We besteden extra aandacht aan de vormgeving
De vormgeving is bijna even belangrijk als de inhoud. Een volle, onoverzichtelijke pagina nodigt niet uit tot lezen. Zeker niet als je er al niet zo goed in bent. Daarom is het lettertype groot, hebben de pagina’s veel ‘witruimte’ en zorgen we voor afwisseling door het gebruik van kleur en beeld. Want een foto of tekening maakt een tekst niet alleen aantrekkelijker, maar zegt soms meer dan duizend woorden.

Wilt u meer informatie over het toegankelijk maken van teksten? Neem gerust contact met ons op 020  520 60 70 en vraag naar Jérôme Jacquot (of mail: j.jacquot@eenvoudigcommuniceren.nl).