Van Sinterklaas tot Suikerfeest

Met alle commotie over Zwarte Piet zou je soms bijna vergeten we in Nederland ook andere feesten kennen dan Sinterklaas. Wat vieren we eigenlijk met Pinksteren, en wat met Pasen? Wat is Chanoeka en wat is Divali? En hoe zit Ramadan precies in elkaar? In het nieuwe werkboek Van Sinterklaas tot Suikerfeest worden alle belangrijke feesten die in Nederland voorkomen, besproken. Elke feestdag is in het werkboek op een aparte spread in makkelijk leesbaar Nederlands uitgelegd, geïllustreerd en toegelicht. De teksten zijn zeer geschikt als oefening in begrijpend lezen, terwijl de lezer tegelijkertijd kennis van de maatschappij opdoet. En dat levert in deze multiculturele samenleving een hoop interessante weetjes op. Waarom viert men carnaval voorafgaand aan het vasten? Waarom duurt Chinees Nieuwjaar vijftien dagen? Waarom wordt vlees tijdens het Offerfeest in drie gelijke delen verdeeld? Lezers van dit werkboek weten het. Elke tekst gaat samen met vier vragen. Moeilijke woorden zijn gemarkeerd en worden in een aparte lijst achterin het boek toegelicht. Van Sinterklaas tot Suikerfeest is geschikt voor Nt2-onderwijs voor volwassenen en in internationale schakelklassen, voor jongeren in het vmbo, het voortgezet special onderwijs en het praktijkonderwijs.

Leesniveau A2
Werkboek met vragen
Geïllustreerd

Alle feestdagen in Nederland
€ 18,50
Specificaties
ISBN 9789086962105
Leesniveau A2 of 1F
Leeftijd 10 - 100
© Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1994 - 2023. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.