Ter ere van het 25-jarig bestaan van Eenvoudig Communiceren is de glossy RALF in het leven geroepen: het jubileumnummer dat voor de gelegenheid is opgezet. Op 16 januari is RALF gelanceerd.. Lees hier enkele high lights!

25 jaar Eenvoudig Communiceren
Vijfentwintig jaar geleden bestond laaggeletterdheid officieel nog niet in Nederland. Ook de emancipatie van mensen met een verstandelijke handicap stond nog in de kinderschoenen. Eenvoudig Communiceren had dus nog een behoorlijk lange weg te gaan, die niet altijd even makkelijk bewandelbaar was. Zo dreigde de Okee-krant, opgezet voor en door gehandicapten, op een zeker moment te verdwijnen vanwege geldgebrek. Abonnementen slijten bleek een opgave. De doelgroep was niet gewend aan een abonnement, of had er het geld niet voor. Ralf Beekveldt schreef fondsen en geldschieters aan, maar breidde ondertussen ook uit. Er werden andere kranten opgezet, die zich op alle mogelijke doelgroepen met een taalachterstand richtten. Stap voor stap won Eenvoudig Communiceren terrein.

Anno nu is Eenvoudig Communiceren een reguliere uitgeverij. Met, net als vrijwel alle andere uitgeverijen in Nederland, een plaats in CB Logistics in Culemborg, waar vanuit de boeken naar bibliotheken en boekhandels in Nederland gedistribueerd worden. Eenvoudig Communiceren is een zelfstandig draaiende onderneming geworden, met nog steeds de maatschappelijke inzet als belangrijkste uitgangspunt. En daar zijn we trots op!

RALFWie is Ralf Beekveldt?
De glossy RALF is natuurlijk niet compleet zonder een groot interview met Ralf Beekveldt, de man achter de uitgeverij Eenvoudig Communiceren.
‘Lezen is een vaardigheid, tien procent heeft het talent eenvoudigweg niet. Vroeger was er dan altijd wel een plekje in de fabriek of bij de plantsoenendienst, maar die tijd is voorbij. Je kunt dan wel cursussen aanbieden, maar het gaat om onderhoud, om te blijven lezen omdat je het leuk vindt, en daar spelen toegankelijke boeken een rol in’, aldus Beekveldt. ‘Het is geen vervanging [van literatuur], het is extra. Het is de boekenrolstoel voor de gehandicapte lezer, een hulpmiddel om de wereld toegankelijker te maken.’

TurisÖzcan Akyol
Verderop in de glossy is er onder meer aandacht voor Özcan Akyol, wiens roman Turis hertaald werd door onze freelancer Jet Doedel. Akyol bemoeide zich bewust niet met het hertaalproces: ‘Het is zo dat mensen met zagen en boren je werk te lijf gaan, maar op die manier maak je het wel voor iedereen toegankelijk. Een roman is toch een eliteproduct, je moet intellectuele vaardigheden hebben om hem tot je te nemen. [Hertalen is] een sociale daad. Je maakt het inclusief, door ook mensen die moeite hebben met lezen erbij te betrekken. Daarom doe ik het.’

Leesvaardigheid
‘Leesvaardigheid is meer dan alleen plezier’, legt Jet Doedel uit. ‘Kunnen lezen, begrijpen wat er staat is essentieel. Heel veel communicatie om ons heen is geschreven. Leesvaardigheid is belangrijk om te kunnen functioneren in de wereld. Een boodschappenbriefje of een WhatsAppje, daar kom je meestal wel uit, maar er is ook veel formele taal om ons heen. Om die te begrijpen is leesvaardigheid heel belangrijk. Ik heb onderzocht of leerlingen de thematiek van het boek beter begrijpen als ze eerst de hertaling gelezen hebben. Uit onderzoek bleek dat de leerlingen het originele boek niet alleen veel beter begrepen na het lezen van de hertaling, maar ook dat ze er veel meer plezier in hadden.’

De laatste getuigeFrank Krake
Frank Krake, auteur van De laatste getuige, kwam via Boekblad in aanraking met Eenvoudig Communiceren. ‘De achtergrond van Eenvoudig Communiceren sprak me meteen aan. Als je zelf goed kunt lezen, realiseer je je niet dat zoveel mensen er moeite mee hebben.’

boekenAuteurs van het eerste uur
Marian Hoefnagel en Helene Bakker zijn auteurs van het eerste uur bij Eenvoudig Communiceren. Ze schrijven boeken voor tieners die niet van lezen houden, en waren ook de eerste hertalers van de uitgeverij. Geheel terecht dus dat er een 6-pagina’s tellend interview aan hun gewijd is.

Wie is Wie?
Tot slot maakt u aan het einde van de glossy kennis met de vaste gezichten achter de uitgeverij Eenvoudig Communiceren, die in de afgelopen 25 jaar toch maar mooi uitgegroeid is van een gesubsidieerde krant voor en door gehandicapten naar een zelfstandig lopende maatschappelijk betrokken uitgeverij die niet meer weg te denken is uit de wereld van laaggeletterdheid. En daar zijn we trots op! Of, om met Ralf Beekveldt te spreken: ‘Jaarlijks verkopen we zo’n kleine 50.000 boeken aan mensen die zonder onze boeken aangewezen zouden zijn op kinderverhaaltjes. Als ik even zo onbescheiden mag zijn: wie doet ons dat na?’

logo 25 jaar EC25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook