Weer een nieuw rapport. Weer een onderzoek waaruit blijkt dat het slecht gaat met de leesvaardigheid, in dit geval van jongens. Dat is een oud fenomeen, maar daarom niet minder zorgwekkend.

Gijsbert Stoet, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Essex, lichtte in NRC Handelsblad onderzoek toe dat hij met zijn Amerikaanse collega David Geary deed. Daaruit blijkt een verband tussen de geringere deelname van jongens aan hoger onderwijs en hun gestaag dalende leesvaardigheid.

In de jaren negentig studeerden in de meeste OESO-landen gelijke aantallen jongens en meisjes aan een universiteit. Nu is nog maar 45% man en Stoet verwacht dat dat percentage nog verder zal dalen. Met Geary ontdekte hij bovendien een direct verband met leesvaardigheid: hoe lager, des te minder studeren.

Interessant is de conclusie dat het belangrijk is om jongens aan het lezen te krijgen. Stoet zegt daar zinnige dingen over:

‘We hebben het kinderen de afgelopen jaren ontzettend makkelijk gemaakt om geen boeken te lezen. Er is bezuinigd op bibliotheken, ze werken met iPads in de klas. Boeken zijn minder aantrekkelijk geworden. En dat geldt vooral voor jongens: zij gamen liever. Dat is echt een maatschappelijk probleem.’

boekenboeien.nlScholen zouden daarin hun verantwoordelijkheid moeten nemen, door jongens niet meer te laten zwemmen, maar ze te vertellen wat ze moeten leren, zegt Stoet. Dat zou dan vooral aan de onderkant moeten gebeuren, want daar is het probleem het grootst. Als een jongen na het VWO geen zin heeft in de universiteit is dat geen grote ramp. Dat is anders wanneer hij op het vmbo zijn leesvaardigheid door zijn vingers laat glippen. Het betekent definitief een achterstand tot de rest van de samenleving, die steeds taliger wordt.

Daarom is het van het allergrootste belang dat juist zij blijven lezen, en dat lukt het beste als ze lezen leuk vinden. Dat krijg je voor elkaar door ze boeken aan te bieden op hun niveau, over onderwerpen waar zij mee bezig zijn. Want de harde waarheid is: lezen moet.

25 jaar eenvoudig communiceren25 jaar Eenvoudig Communiceren
Dit jaar bestaat Eenvoudig Communiceren 25 jaar! Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook