Bezint eer gij kopieert.

Iedereen heeft op school wel eens gekopieerd lesmateriaal of een hele syllabus gekregen en daar niet voor hoeven betalen. Dat lijkt mooi en niemand die er moeilijk over doet, maar gratis bestaat ook in dit geval niet. Ergens zijn kosten gemaakt die moeten worden terugverdiend. Gebeurt dat niet, dan loont het ook niet meer om nieuw materiaal te maken en zijn we nog verder van huis.

Als uitgeverij hebben wij naast een ideologisch ook een commercieel doel. Dat we geld krijgen als we onze boeken en kranten verkopen is niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk. We moeten immers heel veel mensen betalen voor hun inspanningen. De schrijvers die bijdragen leveren aan onze kranten. De hertalers. De ontwerpers. De drukker. De distributeur. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Achter iedere uitgave staat een waar leger van mensen, zonder wie er geen boek of krant zou zijn. Daarachter staan nog veel meer mensen, die allemaal een bijdrage leveren aan het product dat uiteindelijk wordt verkocht, en die daar een eerlijke boterham mee willen verdienen.

Met onze uitgaven dragen we bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid en aan leesbevordering. Nobele taken, waarvoor we in alle bescheidenheid soms applaus krijgen. Het grootste compliment blijft natuurlijk dat zoveel mensen onze uitgaven gebruiken. Dat ze verder komen in het leven, doordat ze beter zijn gaan lezen. En dat wij ze daarbij hebben kunnen helpen.

Een groot deel van onze uitgaven wordt gebruikt in het onderwijs. In wezen een armlastige sector, zeker gezien het enorme belang voor Nederland. Het is daar roeien met de riemen die men heeft, vandaar dat de kopieermachines nog steeds overuren draaien. Zeer begrijpelijk, een school en een leraar hebben natuurlijk het beste voor met hun leerlingen.

Alleen verdwijnt met iedere kopie een deel van onze omzet. Daardoor kunnen we de schrijvers straks niet meer betalen. De hertalers. De ontwerpers. De drukker. De distributeur. De mensen die bij ons dag in dag uit keihard werken. Op den duur zal er daardoor niets meer te kopiëren zijn.

Dat zouden we met elkaar niet moeten willen. Omdat het eerlijk en gepast is om te betalen voor wat een ander heeft gemaakt, maar ook omdat zoveel laaggeletterden baat hebben bij de boeken en kranten die wij jaar in, jaar uit voor ze maken. Vallen die weg, dan zijn de maatschappelijke kosten veel hoger dan de paar euro die kopieerders nu denken te bezuinigen.

Volg Eenvoudig Communiceren via TwitterLinkedIn en Facebook