Taalklas.nl Plus

Bent u werkzaam in het onderwijs? Bijvoorbeeld op het VSO of in het praktijkonderwijs? Of geeft u les aan jongeren of volwassenen met een anderstalige nationaliteit? Of bent u verbonden aan een stichting die buitenlanders helpt de Nederlandse taal enigszins onder de knie te krijgen? Dan heeft Eenvoudig Communiceren een nieuwe titel voor u!. In samenwerking met Oefenen.nl (voorheen ETV.nl) geven wij het werkboek Taalklas.nl Plus uit. Net zoals de eerdere delen in Taalklas.nl (1-12) en (13-24) heeft dit werkboek opdrachten, korte stukken tekst en bijbehorende oefeningen op www.oefenen.nl. De onderwerpen zijn dicht bij huis gekozen. Zo leren uw cursisten woorden die ze in het contact met hun omgeving regelmatig tegen komen.

Instellingen betalen tot en met 9 exemplaren voor deze titel (€ 15,-). Als u 10 of meer exemplaren bestelt, dan betaalt u de prijs van € 10,50 (excl. verzendkosten) die voor particuliere bestellers geldt.

Extra makkelijk werkboek.
€ 15,00
  • Bespaar 30% koop 10 stuks voor € 10,50 per stuk
Specificaties
ISBN 9789086961610
Leesniveau A1/A2
Leeftijd 16 +
© Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1994 - 2023. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.