Leraren als leesbevorderaars

Het verhogen van leesvaardigheid gaat het snelst door gewoon te lezen. Dat is inmiddels welbekend. Dat begint al op jonge leeftijd. Als kinderen klein zijn, lezen ouders over het algemeen wel voor, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Maar naar mate kinderen ouder worden, lezen ze over het algemeen minder. De verleiding van series en games is te groot. De leesvaardigheid blijft daardoor voor veel kinderen achter, wat ze op latere leeftijd een achterstand oplevert.

Daar moeten we dus iets aan doen; kinderen moeten lezen gaan associëren met iets leuks, niet iets verplichts, stoms of vermoeiends. Maar hoe? Er lijkt een oplossing aan te komen met de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’.   

 ‘Leraren als leesbevorderaars’ komt voort uit een onderzoek, waaruit bleek dat leraren het moeilijk vinden om hun leerlingen geschikte boeken aan te raden, omdat ze de boeken zelf vaak niet kennen. Hoe weten ze dan welk boek goed aansluit bij de interesses, de leeftijd en het niveau van de leerling?

Met de aanpak ‘Leraren als leesbevorderaars’ krijgen de leraren van groep 5 tot en met 8 zes jeugdboeken naar keuze cadeau, en ontvangen ze regelmatig tips over boeken en leesbevordering. Dankzij deze aanpak, merken leraren dat hun kennis van recente jeugdliteratuur is toegenomen. Wat vooral beviel waren de literatuurcirkels. Leraren bespreken dan de boeken vanuit steeds wisselende gespreksrollen.

Een opvallend resultaat van het onderzoek was dat leraren graag aan de slag gaan met een echte leesexpert. De boekentips van zo’n leesexpert helpen de leraar. Een leesconsulent van de bibliotheek kan zo’n rol goed vervullen.

Wij hopen van harte dat de aanpak aanslaat op scholen. Leesbevordering op jonge leeftijd is een belangrijke stap in het verbeteren van leesvaardigheid. En daar heeft men voor de rest van zijn leven profijt van.