Wat de monitorrapportage van het praktijkonderwijs ons leert over effectief leesonderwijs

Hoe pak je leesbevordering het beste aan? Wat zijn de leestrends bij jongeren? En wat kunnen leerkrachten en bibliotheken beter doen om aan leesbevordering te werken? Dat lees je allemaal in de nieuwe monitorrapportage van de Monitor de bibliotheek op school, met  nieuwe resultaten voor leerlingen, docenten en bibliotheken in het praktijkonderwijs.

Elk jaar schetst De Monitor de Bibliotheek op school de efficiëntie van de samenwerking tussen bibliotheken en docenten, aan de hand van een vragenlijst onder leerlingen, leerkrachten en bibliotheken. Op basis van deze resultaten kunnen we specifieke doelen of werkwijzen vaststellen om leesbevordering te verbeteren.

De resultaten uit het praktijkonderwijs bieden inzicht in de leestrends van leerlingen, evenals de rol van docenten bij leesbevordering. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de recente monitorrapportage van het praktijkonderwijs:

Leerlingen in het praktijkonderwijs
Uit de vragenlijst komen verschillende resultaten aan bod over het leesgedrag van leerlingen in het praktijkonderwijs. Zo lezen meisjes vaker dan jongens, maar in het algemeen geeft ongeveer de helft van de leerlingen aan niet graag te lezen.

Wanneer jongeren wel graag lezen, is dat voornamelijk uit leesboeken. Strips en manga’s komen op de tweede plaats te staan. Onderwerpen zoals horror en films zijn populair voor beide geslachten, terwijl jongens meer interesse hebben in sport en meisjes meer in romantiek.

Jongeren krijgen boeksuggesties voornamelijk van medeleerlingen, leerkrachten en familieleden. Opvallend is dat bij deze groep leerlingen minder suggesties komen van sociale media.

Docenten
Uit het onderzoek blijkt dat 83% van de docenten vindt dat de leerlingen in het praktijkonderwijs onvoldoende leesvaardigheid hebben. Opvallend is dat meer dan de helft van de docenten zichzelf als onvoldoende beoordeelt als leesbevorderaar. Hoewel 85% van de docenten aangeeft dat het hun taak is om leerlingen te helpen bij het kiezen van boeken, geven zij zichzelf vaak een onvoldoende omdat ze niet weten welke activiteiten ze kunnen organiseren of welke boeken geschikt zijn. Een belangrijke informatiebron hiervoor is de (school)bibliotheek.

Bibliotheken
Medewerkers van bibliotheken melden dat hun belangrijkste taken bestaan uit het helpen van leerlingen en docenten bij het kiezen van boeken én het organiseren van activiteiten. De samenwerking tussen bibliotheken en docenten is dus van groot belang, want bibliotheken kunnen docenten informeren over effectieve leesbevorderingsmethoden.

Besluit
Het belangrijkste besluit uit dit onderzoek luidt als volgt: investeer in en werk samen met je bibliotheek op school. Bibliotheken zijn een waardevolle informatiebron voor docenten en spelen een onmisbare rol in de leesbevordering van leerlingen op school.

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Zoek je meer informatie rond leesbevordering of lesmateriaal en leesboeken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Als uitgeverij streven we ernaar om het leesvaardigheidsniveau van leerlingen te bevorderen en mensen te informeren op weg naar betere leesbevorderaars. Wil je informatie op maat over de geschikte leesboeken voor jongeren in het praktijkonderwijs? Stuur dan zeker een e-mail naar m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl.