Eenvoudig Communiceren in Leven Zonder Letters met Frans Bauer

Leven Zonder Letters is een aangrijpend programma met Frans Bauer, gewijd aan de uitdagingen van laaggeletterdheid. Frans begeleidt twaalf deelnemers en moedigt hen aan om hun situatie te verbeteren. In de afleveringen ontdek je diverse methoden waarmee laaggeletterden aan hun leesvaardigheden werken. Trots delen wij dat onze boeken en kranten als waardevolle tools in dit programma gebruikt worden, bijdragend aan het vergroten van leesplezier en leesbevordering.