Filosoferen: dat lijkt niet voor iedereen weggelegd. Filosofie associëren we met geleerde mensen, diepe gedachten, grote wijsheid. Met grote denkers als Nietzsche, Hegel en Kant.

Maar filosoferen valt te leren! Nadenken over de dingen des levens kan iedereen. Ook scholieren kunnen met elkaar in gesprek over leuke filosofische vragen, zoals: wanneer ben je gelukkig, kun je praten met een dier, moet je altijd eerlijk zijn. Vragen die hen uitdagen tot nadenken. Die discussie uitlokken en daarmee gesprek en dialoog.

In samenwerking met het ITTA en auteur Annefieke Bonants hebben we daarom een werkboek gemaakt voor scholieren om gesprekken te voeren over vragen met een filosofisch karakter. In het nieuwe boek Wat denk jij? dat we deze maand uitgeven, laten we zien dat leren filosoferen ook voor jongeren vanaf 12 jaar heel goed te doen is. Dat filosoferen aanzet tot nadenken, tot formuleren en discussiëren en daarmee ook tot taalverwerving. Want wie praat over inhoudelijke zaken, moet zijn gedachten onder woorden brengen.

Wat denk jij? prikkelt (met name) anderstalige scholieren om na te denken over alledaagse onderwerpen. Zo leren ze hun gedachten onder woorden te brengen, zelfs als die woordenschat nog niet zo groot is. Dat helpt ze om beter te worden in de nieuwe (Nederlandse) taal. En het vergroot hun mogelijkheden om later actief mee te doen aan de samenleving.

Wat denk jij? is speciaal gemaakt voor ISK en NT2-leerlingen. Het bestaat uit een handboek voor de docent en een set werkboeken voor leerlingen. Een leuk en leerzaam boek dus, dat we op de valreep van het jaar uitgeven. We laten ermee zien dat er ook voor het ISK-onderwijs bijzondere boeken gemaakt worden, boeken die het onderwijs een extra dimensie geven.